ФРІ підтримала звернення до віце-спікера Європарламенту щодо законопроекту №8711

Share

ФРІВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ) та інші організації-учасниці Всеукраїнської ініціативи “За мирний протест!” підтримала лист дружніх організацій до віце-спікера Європарламенту та депутата Партії зелених Бундестагу ФРН Віоли фон Крамон щодо законопроекту № 8711, який 16 травня був рекомендований до прийняття в першому читанні профільним Комітетом Верховної Ради з питань свободи слова та інформації.

Віолі фон Крамон

Про законопроект № 8711

Пані Віоло!

На засіданні 16 травня 2012 року Комітет з питань свободи слова та інформації, не зважаючи на попередню негативну оцінку Головного науково-експертного управління (20.09.2011), ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти в першому читанні за основу проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)” № 8711.

Ми вкрай здивовані таким рішенням і зауважуємо, що:

  1. З огляду на те, що пропаганда, яку законопроект має на меті заборонити, за словниковим значенням є поширенням і роз’ясненням поглядів, ідей, знань, цінностей тощо, а відповідно – невід’ємним правом людини на вільне збирання, зберігання, використання та поширення інформації, а також на вільне вираження своїх поглядів і переконань, цей законопроект порушує статтю 34 Конституції України.
  2. У поєднанні із вищезгаданою ст. 34, цей законопроект протирічить статті 24 Конституції України. За умови прийняття, він фактично узаконить непряму дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації, оскільки призведе до диспропорційного звуження права на свободу думки та слова однієї соціальної групи, гомосексуалів, на користь іншим, зокрема релігійним групам та особам, які дотримуються християнських віровчень, що засуджують гомосексуальність.
  3. Законопроект також вступає у колізію із ст. 39 Конституції України, оскільки може привести до невиправданого обмеження права на мирні збори – будь-який публічний захід, спрямований на захист законних прав, свобод та інтересів гомосексуальних осіб, може бути кваліфікований як “пропаганда гомосексуалізму”. Тлумачення цієї колізії в рамках ст. 24 Конституції України вказує на те, що законопроект фактично легалізує пряму дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації.
  4. З огляду на те, що цей законопроект носить дискримінаційний характер, його прийняття призведе до прямого порушення правових та політичних міжнародних зобов’язань України та стане значною перешкодою на шляху європейської інтеґрації України, зокрема співробітництва в рамках Ради Європи, виконання політики добросусідства з ЄС та реалізації Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС, затвердженого Указом Президента України від 22 квітня 2011 року. Так, положення законопроекту суперечить букві і духу цілої низки міжнародних та європейських документів з прав людини, зокрема ст. 19, 21 та 22 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ст. 10, 11 та 14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та Протоколу № 12 до неї, Рекомендації Ради Міністрів Ради Європи № СМ/Rec(2010)5 державам-учасникам про заходи боротьби з дискримінацією за ознаками сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності тощо, а також практиці Європейського суду з прав людини, що встановив майже вийняткову неприйнятність будь-якого розрізнення за ознакою сексуальної орієнтації (mutatis mutandis Dudgeon v. UK, Smith and Grady v. UK, Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal), і яку Україна має імплементувати в рамках реалізації Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”.
  5. Експерти Коаліції також звертають увагу на той факт, що цей законопроект, намагаючись заборонити “пропаганду гомосексуалізму”, не дає їй як предмету правового регулювання жодного визначення. Відповідно до статті 10 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини (напр. Sunday Times v. UK), правова норма не може вважатися “встановленою законом”, якщо вона не сформульована з достатнім ступенем точності, що дозволило б особі узгоджувати з нею свою поведінку – передбачати, згідно обставин, наслідки вчинення ним/нею конкретних дій. Відсутність чітких кваліфікаційних ознак “пропаганди гомосексуалізму” в цьому законопроекті цього зробити не дозволяє, а тому створює у разі його прийняття широке поле для зловживань з боку службових та посадових осіб, зокрема працівників органів внутрішніх справ.

З огляду на вищевикладені аргументи, ми звертаємося до Вас з проханням вжити усі можливі для Вас заходи для запобігання прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)” № 8711 на першому читанні як такого, що суперечить Конституції та міжнародним зобов’язанням України. Вважаємо, що такий закон є неприпустимим для країни, що прагне підписання угоди проасоційоване членство в ЕС.

З повагою та сподіванням на співробітництво,

ВГО “Коаліція з протидії дискримінації в Україні”,

ХОГО “Молодіжна правозахисна група-Харків” (МПГ-Харків),

ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ),

ВГО “Інститут Республіка”

Залишити відповідь