Київські ФРІшники звернулися до влади щодо мовного питання мовою basic

Share

10 CLS
20 PRINT “Київська міська організація”
30 PRINT “Всеукраїнської молодіжної організації”
40 PRINT “Фундація Регіональних Ініціатив”
50 PRINT “вул. Турівська, буд. 31 оф. 28, м. Київ, 04080”
60 PRINT “”
70 PRINT “Президенту України”
80 PRINT “Януковичу Віктору Федоровичу”
90 PRINT “”
100 PRINT “Голові Верховної Ради України”
110 PRINT “Литвину Володимиру Михайловичу”
120 PRINT “”
130 PRINT “Міністру Юстиції України”
140 PRINT “Лавриновичу Олександру Володимировичу”
150 PRINT “”
160 COLOR 1, 14, 1
170 PRINT “Ваші Високоповажності!”
180 COLOR 15, 0, 0
190 PRINT “КМО ВМГО ФРІ висловлює Вам своє щире занепокоєння “;
200 PRINT “можливим зростанням дефіциту державного бюджету, що “;
210 PRINT “призведе до негативних соціально-економічних наслідків у “;
220 PRINT “зв*язку з можливим набранням чинності “;
230 PRINT “Закону України Про засади державної мовної політики “;
240 PRINT “(реєстраційний номер 9073 від 26.08.2011 року).”
250 PRINT “”
260 PRINT “Вважаємо слушним зауваження Головного науково-експертного “;
270 PRINT “управління Верховної Ради України, Комітету з питань бюджету”;
280 PRINT ” Верховної Ради України, Міністерства фінансів України, “;
290 PRINT “Комітету з питань культури і духовності, зокрема:”
300 PRINT “- положення законопроекту не узгоджуються з положеннями “;
310 PRINT “Конституції України та міжнародних документів, “;
320 PRINT “ратифікованих Україною, зокрема, Європейською хартією “;
330 PRINT “регіональних мов і мов меншин, та рішення “;
340 PRINT “Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 р. № 10 рп/99 “;
350 PRINT “у справі про офіційне тлумачення положень статті 10 “;
360 PRINT “Конституції України щодо застосування державної мови;”
370 PRINT “- реалізація положень законопроекту потребуватиме значних “;
380 PRINT “додаткових видатків з бюджетів усіх рівнів;”
390 PRINT “- органи судової влади при здійснені правосуддя повинні “;
400 PRINT “користуватися виключно державною мовою – українською;”
410 PRINT “- українська мова є мовою навчального процесу, мовою навчання”;
420 PRINT ” в дошкільних, загальних, середніх, професійно-технічних та “;
430 PRINT “вищих державних і комунальних навчальних закладів України;”
440 PRINT “- законопроект містить чимало вад, які засвідчують про “;
450 PRINT “необхідність його доопрацювання;”
460 PRINT “- за результатами розгляду в першому читанні законопроект “;
470 PRINT “доцільно відправити на доопрацювання або відхилити.”
480 PRINT “”
490 PRINT “Пропонуємо Вам з огляду на вищенаведене здійснити заходи “;
500 PRINT “щодо недопущення набрання чинності даного законопроекту.”
510 PRINT “”
520 PRINT “Від імені Київської міської організації”
530 PRINT “Всеукраїнської молодіжної громадської організації”
540 PRINT “Фундація Регіональних Ініціатив,”
550 PRINT “Голова КМО ВМГО ФРІ Михайло Каменєв”
560 PRINT “”
570 PRINT “5 липня 2012 року”
580 ‘P.S. У зв*язку з тим, що вивчення мови basic входило до шкільної
590 ‘програми, вважаємо, що дана мова є рідною (мовою програмування) для
600 ‘величезної частини жителів України. Звертаючись до Вас нею, просимо
610 ‘надати відповідь нею ж, тобто мовою basic.
600 END

Залишити відповідь