Харківські ФРІшники також звертаються до влади щодо мовного питання. Цього разу мовою pascal

Share

Uses crt;
Begin
Clrscr;
WRITELN (Харківська міська організація);
WRITELN (Всеукраїнської молодіжної організації);
WRITELN (“Фундація Регіональних Ініціатив”);
WRITELN (вул. Турівська, буд. 31 оф. 28, м. Київ, 04080)
WRITELN;
WRITELN (Президенту України);
WRITELN (Януковичу Віктору Федоровичу);
WRITELN;
WRITELN (Голові Верховної Ради України);
WRITELN (Литвину Володимиру Михайловичу);
WRITELN;
WRITELN (Міністру Юстиції України);
WRITELN (Лавриновичу Олександру Володимировичу);
WRITELN;
WRITELN (Ваші Високоповажності!);
WRITELN (ХМО ВМГО “ФРІ” висловлює Вам своє щире занепокоєння);
WRITELN (можливим зростанням дефіциту державного бюджету, що);
WRITELN (призведе до негативних соціально-економічних наслідків у );
WRITELN (зв’язку з можливим набранням чинності);
WRITELN (Закону України Про засади державної мовної політики);
WRITELN ((реєстраційний номер 9073 від 26.08.2011 року).);
WRITELN;
WRITELN (Вважаємо слушним зауваження Головного науково-експертного);
WRITELN (управління Верховної Ради України, Комітету з питань бюджету);
WRITELN (Верховної Ради України, Міністерства фінансів України,);
WRITELN (Комітету з питань культури і духовності, зокрема:);
WRITELN (- положення законопроекту не узгоджуються з положеннями);
WRITELN (Конституції України та міжнародних документів,);
WRITELN (ратифікованих Україною, зокрема, Європейською хартією);
WRITELN (регіональних мов і мов меншин, та рішення);
WRITELN (Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 р. № 10 рп/99);
WRITELN (у справі про офіційне тлумачення положень статті 10);
WRITELN (Конституції України щодо застосування державної мови););
WRITELN (- реалізація положень законопроекту потребуватиме значних);
WRITELN (додаткових видатків з бюджетів усіх рівнів););
WRITELN (- органи судової влади при здійснені правосуддя повинні);
WRITELN (користуватися виключно державною мовою – українською););
WRITELN (- українська мова є мовою навчального процесу, мовою навчання);
WRITELN (в дошкільних, загальних, середніх, професійно-технічних та);
WRITELN (вищих державних і комунальних навчальних закладів України););
WRITELN (- законопроект містить чимало вад, які засвідчують про);
WRITELN (необхідність його доопрацювання););
WRITELN (- за результатами розгляду в першому читанні законопроект);
WRITELN (доцільно відправити на доопрацювання або відхилити.);
WRITELN;
WRITELN (Пропонуємо Вам з огляду на вищенаведене здійснити заходи);
WRITELN (щодо недопущення набрання чинності даного законопроекту.);
WRITELN;
WRITELN (Від імені Харківської міської організації);
WRITELN (Всеукраїнської молодіжної громадської організації);
WRITELN (“Фундація Регіональних Ініціатив”,);
WRITELN (Голова ХМО ВМГО “ФРІ” Руслана Коренчук);
WRITELN;
WRITELN (5 липня 2012 року);
{P.S. У зв’язку з тим, що вивчення мови pascal входить до шкільної
програми, вважаємо, що дана мова є рідною (мовою програмування) для
величезної частини жителів України. Звертаючись до Вас нею, просимо
надати відповідь нею ж, тобто мовою pascal.}
END.

Залишити відповідь