Активісту на замітку: як повідомити владу про мирне зібрання телеграмою

Share

Нагадуємо, що право мирних зібрань закріплене у ст.39 Конституції України: “Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку — з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.” Таким чином, Конституція регламентує виключно  “повідомчий” порядок проведення мирних зборів, а не “дозвільний” (“погоджувальний”). Конституційний Суд України в рішенні від 19 квітня 2001 року зазначив, що право на мирні зібрання є “невідчужуваним і непорушним” правом громадян і дав офіційне тлумачення статті 39 Конституції, зокрема щодо термінів сповіщення органів влади про проведення масового заходу.  Якщо коротко, повідомити “завчасно” означає повідомити до часу початку мирного зібрання. Отже, повідомлення про проведення акції можна подати до органів виконавчої влади навіть за декілька хвилин до початку власне акції. Відмова у реєстрації заявки органом місцевого самоврядування є порушенням права на мирні збори і тягне за собою відповідальність чиновників перед законом. Законом взагалі передбачена кримінальна відповідальність за “незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій” у разі застосування фізичної сили по відношенню до учасників — ст.340 Кримінального кодексу. А заборонити проведення мирних зборів в Україні може виключно адміністративний суд. І заборона може стосуватися виключно конкретної акції, а не бути з розмитими та неконкретними формулюваннями – інакше це порушення права на мирні збори. Жоден інший чиновник України, окрім адміністративного суду, не має права забороняти чи перешкоджати проведенню заявленого в установленому порядку мирного зібрання.

Але на практиці усе це дуже довго пояснювати чиновнику виконкому органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади, який опирається тому, щоб поставити “вхідний номер” на копії вашого повідомлення про мирне зібрання, бо керується якоюсь антиконституційною “фількіною грамотою” місцевої ради.

Тому, для того, щоб вберегти свої нерви від зайвих дискусій, йдіть на телеграфну станцію і повідомлення про мирне зібрання у вигляді телеграми в орган місцевого самоврядування чи орган виконавчої влади на ім’я Голови органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади. І придбайте копію телеграми.

Копія має бути посвідчена печаткою телеграфної станції і підписом її працівника.

Слід зберегти другий екземпляр телеграми та усі чеки, які свідчать про точний час, коли була здійснена плата за поштову операцію. Їх має бути два – чек за купівлю послуги телеграфування, і чек за купівлю копії телеграми.

Ці документи, у разі необхідності, будуть доказом того, що повідомлення про проведення мирного зібрання було подане владі саме завчасно, як про це і каже Конституція. Зокрема, документи можуть бути доказом у суді.

Під час ймовірною дискусії з міліцією щодо того, чи маєте Ви право проводити мирне зібрання, про всяк випадок використовуйте ксерокопію цих документів.

Михайло Каменєв, ФРІ

Михайло Лебедь, ФРІ

Читайте також це – https://fri.com.ua/?p=9665

Приклади документів, які слід зберегти:Залишити відповідь