Делікатний, Лебедь: “Небезпеки останнього варіанту проекту Закону “Про вищу освіту” МОНМС”

Share

11 березня 2011 року відбулися перші збори експертної робочої групи з доопрацювання проекту Закону “Про вищу освіту” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (МОНМС). Під час зустрічі було презентовано останню редакцію міністерського проекту. Тож аналіз безпосередніх небезпек проекту для молоді сьогодні пропонують Вашій увазі заступник Голови ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ) Антон Делікатний та Голова Ради Старійшин ФРІ Михайло Лебедь:

“Перш за все, слід зазначити, що усі небезпечні для молоді норми проекту повністю, або маже повністю співпадають з відповідними нормами відхиленого через студентські протести законопроекту № 7486-1, зареєстрованого у Верховній Раді 22 грудня 2010 року народними депутатами. Більшість з цих норм були сформульовані ще у 2008 році за часів Міністра освіти і науки Івана Вакарчука. Але попри багатолітні звернення нашої і союзних організацій, у різних редакційних варіаціях вони продовжували залишатися у міністерських проектах нового Закону.

Нагадуємо також, що представник Всеукраїнсьої молодіжної організації “Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ) є членом утвореної наказом Міністра освіти № 62-оп від 03.03.2011 експертної робочої групи з доопрацювання міністерської редакції проекту Закону “Про вищу освіту”. Тож ми спробуємо вплинути на МОНМС, щоб покращити проект.  Проте радимо свідомій громадськості розраховувати і на власні сили. Зокрема, до 18 березня надіслати директору Департаменту вищої освіти МОНМС Ярославу Болюбашу свої пропозиції щодо проекту Закону на електронну адресу bondarenko[at]mon.gov.ua.

Отже, як саме сьогоднішня редакція проекту Закону “Про вищу освіту” може звузити існуючі права та свободи молоді.

1). Редакція статті 66 проекту МОНМС фактично дозволяє адміністраціям вищих навчальних закладів необмежено збільшувати розмір плати за навчання студентів-контрактників. Проект МОНМС також пропонує скасувати прив’язку плати навчання та надання додаткових освітніх послуг до грошової одиниці України – гривні:

З тексту чинної статті 64 (“Фінансування вищих навчальних закладів”) Закону “Про вищу освіту”: З тексту статті 66 (“Платні послуги у галузі вищої освіти та пов’язаних з нею інших галузях діяльності”) проекту МОНМС:
“Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється вищим навчальним закладом у грошовій одиниці України – гривні, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.

Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі, що укладається між вищим навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання або надання додаткових освітніх послуг, і не може змінюватися протягом усього строку навчання. Типовий договір затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Плата за навчання або за надання додаткових  освітніх  послуг може  вноситися  за  весь  строк  навчання  або надання додаткових освітніх послуг повністю одноразово або частками –  помісячно,  по семестрах, щорічно.”

“Розмір плати за весь строк навчання або надання додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі, що укладається між вищим навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або фізичною (юридичною) особою, що оплачуватиме навчання або надання додаткових освітніх послуг. Типовий договір затверджується спеціально уповноваженим центральним органом у галузі освіти і науки, молоді та спорту.

Плата за навчання або за надання додаткових освітніх послуг може вноситися за весь строк навчання або надання додаткових освітніх послуг повністю, одноразово або, за згодою сторін, частками, тобто щомісячно, щосеместрово та щорічно.”

Таким чином проект МОНМС, в обхід 22 та 53 статті Кронституції, скасовує гарантію того, що протягом усього строку навчання встановлений у договорі розмір плати навчання має бути незмінним. Також запропонована норма суперечить передвиборчим обіцянкам “Блоку Литвина” та Комуністичної Партії України щодо гарантій доступності та безкоштовності освіти в Україні. Суперечить норма і обіцянці з передвиборчої програми Президента Віктора Януковича про забезпечення широкого доступу талановитої молоді до нових знань “незалежно від… фінансових можливостей батьків”. Це може призвести до звуження права громадян на освіту та принципу доступності освіти, що закріплені у Конституції. Проект МОНМС фактично дозволяє необмежене зростання розміру плати за навчання. Це суперечить загальному принципу диспозитивності цивільного права та суперечить самій сутності договірних відносин, оскільки договір вважається укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних його умов. А до істотних умов належить і ціна, яка має встановлюватися за домовленістю сторін. Проект МОНМС  фактично пропонує односторонню зміну адміністрацією вищого навчального закладу умов укладеного договору на надання освітніх послуг, а саме ціни плати за навчання для студентів-контрактників. Таким чином узаконення запропонованої норми може спричинити необґрунтованого завищення цін на освіту адміністраціями вищих навчальних закладів.

Подібні ризики ніс і законопроект № 2162 (“щодо умов оплати навчання”) депутата Віталія Курила. Проте Верховна Рада свого часу той проект не прийняла. Варто також згадати, що через Міністерство освіти часів попереднього Міністра Івана Вакарчука дана норма увійшла в законопроект № 6194 депутатів Володимира Полохала, Степана Давимухи та Віталія Курила. Проте свого часу пропозиція про включення до порядку денного пленарного засідання парламенту тієї законодавчої ініціативи вже за нової влади не набрала достатньої кількості голосів. Подібні ризики зараз несе і законопроект  № 7486 та ніс № 7486-1.

Варто також підкреслити, що проект МОНМС пропонує скасувати прив’язку плати навчання та надання додаткових освітніх послуг до грошової одиниці України – гривні. Це дозволило б адміністраціям вищих навчальних закладів фактично заробляти на студентах-контрактниках завдяки стрибкам курсу долара нашої слабкої економіки. Норма проекту МОНМС таким чином суперечить 22 та 53 статті Конституції, а також суперечить вищезгаданим передвиборчим обіцянкам “Блоку Литвина”, Комуністичної Партії України та Президента Віктора Януковича.

Отже, повідомлення прес-служби МОНМС про те, що “у новій редакції законопроекту збережено норми чинного закону щодо оплати за навчання”, не відповідає дійсності.

2). У формулюванні редакції статті 22 проекту МОНМС вилучена гарантія про прийняття на перший курс за безплатною формою навчання студентів дистанційної (заочної), вечірньої та екстернатної форм навчання.

З тексту чинної статті 23 (“Правовий статус вищого навчального закладу”) Закону “Про вищу освіту”: З тексту частини 4 статті 22 (“Правовий статус вищого навчального закладу”) проекту МОНМС:
“У вищих навчальних закладах державної і комунальної форм власності кількість студентів, прийнятих на перший курс на навчання за державним замовленням, повинна становити не менше ніж 51 відсоток від загальної кількості студентів, прийнятих на навчання на перший курс.” “У вищих навчальних закладах державної і комунальної форм власності кількість студентів денної форми навчання, прийнятих на перший курс за державним замовленням, повинна становити не менше ніж 50 відсотків від загальної кількості студентів, прийнятих на перший курс за денною формою навчання.”

Тобто якщо чинна норма гарантує пропорцію бюджетних місць геть для усіх студентів, то проект МОНМС – лише для студентів денної форми навчання. Це суперечить 22 та 53 статтям Конституції. Суперечить це і передвиборчій обіцянці Партії регіонів про пропорцію бюджетних місць у ВНЗ, а також суперечить передвиборчим обіцянкам “Блоку Литвина” та Комуністичної Партії України щодо гарантій доступності та безкоштовності освіти в Україні. Суперечить передвиборчій обіцянці Партії регіонів про пропорцію бюджетних місць у вищих навчальних закладах. Окрім цього, суперечить це і наступним обіцянкам з передвиборчої програми Президента Віктора Януковича: “На законодавчому рівні гарантую збільшення кількості бюджетних місць у державних вищих навчальних закладах до 75%. Створю належні умови для нарощування освітнього потенціалу України, забезпечення широкого доступу талановитої молоді до нових знань незалежно від місця проживання, майнового стану та фінансових можливостей батьків.”

Варто також наголосити, що запропонована норма існувала і в попередніх варіантах проектів Закону “Про вищу освіту” Міністерства освіти часів попереднього Міністра Івана Вакарчука. Подібні ризики зараз несе і законопроект  № 7486 та ніс № 7486-1.

3). Формулювання редакції статті 65 проекту МОНМС фактично пропонує скасувати гарантію того, що фінансування підготовки кадрів з вищою освітою має здійснюється в обсягах не менших, ніж необхідних для забезпечення 100 і 180 студентів відповідних типів вищих навчальних закладів на кожні 10 тис. населення:

З тексту чинної статті 64 (“Фінансування вищих навчальних закладів”) Закону “Про вищу освіту”: З тесту частини 1 статті 65 (“Фінансування вищих навчальних закладів”) проекту МОНМС:
“Фінансування за рахунок видатків Державного бюджету України підготовки фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах державної форми власності здійснюється в обсягах, необхідних для забезпечення на кожні десять тисяч населення навчання не менше як ста студентів у вищих навчальних закладах першого і другого рівнів акредитації та ста вісімдесяти студентів у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації.” “Фінансування за рахунок видатків Державного бюджету України підготовки кадрів із вищою освітою за  спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних, освітньо-наукових рівнів у вищих навчальних закладах державної форми власності здійснюється з урахуванням державного замовлення, визначеного в обсягах, необхідних для забезпечення на кожні десять тисяч населення навчання не менш як вісімдесяти студентів професійних коледжів і ста сімдесяти студентів в університетах, академіях, коледжах.

Таким чином у статті 64 чинного Закону “Про вищу освіту” ця гарантія прописана в імперативній формі, тоді як формулювання статті 65 проекту МОНМС робить цю норму необов’язковою. Також зменшені мінімальні обсяги підготовки кадрів з вищою освітою. Тому нововведення суперечить 22 та 53 статтям Конституції, а також передвиборчим обіцянкам “Блоку Литвина” та Комуністичної Партії України щодо доступності та безкоштовності освіти в Україні. Суперечить норма і вищезгаданим обіцянкам з передвиборчої програми Президента.

Варто також зазначити, що через Міністерство освіти часів попереднього Міністра Івана Вакарчука дана норма увійшла в законопроект № 6194 депутатів Володимира Полохала, Степана Давимухи та Віталія Курила. Проте свого часу пропозиція про включення до порядку денного пленарного засідання парламенту тієї законодавчої ініціативи вже за нової влади не набрала достатньої кількості голосів. Подібні ризики ніс і законопроект  № 7486-1 та, можливо, несе законопроект № 7486.

4). Редакція статті 43 проекту МОНМС загрожує повернути високий рівень хабарництва в школи та ВНЗ на стадії вступу абітурієнтів.

З тексту чинної статті 44 (“Умови прийому на навчання до вищого навчального закладу”) Закону “Про вищу освіту”: З тексту статті 43 (“Умови прийому на навчання до вищого навчального закладу”) проекту МОНМС:
“Прийом осіб на навчання до вищих навчальних закладів здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел його фінансування.” “Прийом на навчання до вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування навчального закладу, а також джерел оплати за навчання здійснюється на конкурсній основі  за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань та умінь вступників та їхніх здібностей у випадках, передбачених Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, з урахуванням середнього бала державного документа про повну загальну середню освіту та бала вищого навчального закладу.

Поза конкурсом до вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності особи зараховуються у випадках, передбачених законодавством України.

Дане нововведення може узаконити звуження права громадян на освіту та принципу доступності освіти, що закріплені у статті 53 Конституції. Ініціатива, звісно, відповідає обіцянці з передвиборчої програми новообраного Президента Віктора Януковича про “відмову від системи обов’язкового зовнішнього оцінювання для вступу до вищих навчальних закладів”. Але водночас суперечить іншим обіцянкам Президента: “Створю належні умови для… забезпечення широкого доступу талановитої молоді до нових знань незалежно від місця проживання, майнового стану та фінансових можливостей батьків” та “Продовжу рішучу боротьбу з корупцією та тіньовою економічною діяльністю”. Норма суперечить також передвиборчим обіцянкам “Блоку Литвина” та Комуністичної Партії України щодо гарантій доступності та безкоштовності освіти в Україні. Суперечить це і обіцянкам “Блоку Юлії Тимошенко” та блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” про запобігання хабарництву на етапі вступу у вищі навчальні заклади. “Блок Литвина” обіцяв “прирівняти корупцію до державної зради”, “скасувати умовні строки та амністію для засуджених за корупційними статтями”, “позбавляти пенсійного забезпечення держслужбовців, які притягуються до відповідальності за хабарництво, зловживання службовим становищем” та “передбачити обов’язкову конфіскацію незаконно набутого майна як у держслужбовців, так і у їхніх найближчих родичів”. Комуністична партія України обіцяла “ліквідувати тіньові та корупційні фінансові схеми” та “підсилити кримінальну відповідальність за корупцію”. “Блок Юлії Тимошенко” також обіцяв “суттєво посилити кримінальну відповідальність за корупційні дії, включно з довічним позбавленням волі”, “ліквідувати економічне підґрунтя для корупції”, “створення комунікаційного центру для безпосереднього зв’язку громадян з правоохоронними органами для інформування про факти корупції” та “створити спеціальну експертну комісію, що аналізуватиме всі проекти законів та нормативних актів на предмет корупційних ризиків”. Блок “Наша Україна – Народна Самооборона” обіцяв “створити національне антикорупційне бюро”. А Партія регіонів обіцяла “сприяти подоланню корупції в суспільстві”.

Нововведення щодо позаконкурсного зарахування у вищі навчальні заклади суперечить статтям 24 та 53 Конституції.  Нововведення також не відповідає передвиборчим обіцянкам “Блоку Литвина” та Комуністичної Партії України щодо гарантій доступності освіти в Україні, та передвиборчим обіцянкам Президента щодо “забезпечення широкого доступу талановитої молоді до нових знань незалежно від місця проживання, майнового стану та фінансових можливостей батьків”. Також нововведення не відповідає усім вищезазначеним обіцянкам політичних партій щодо боротьби з корупцією. Подібні ризики ніс і законопроект  № 7486-1.

5). Редакція статті 41 проекту МОНМС пропонує виключити норма існуючого Закону щодо можливості поєднання форм навчання (денної, заочної, вечірньої, екстернатної).

З тексту чинної статті 42 (“Форми навчання у вищих навчальних закладах”) Закону “Про вищу освіту”: З тексту статті 41 (“Форми навчання у вищих навчальних закладах”) проекту МОНМС:
“Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється  за  такими формами:
денна (очна);
вечірня;
заочна, дистанційна;
екстернатна.

Форми навчання  можуть  бути  поєднані.

“Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за такими формами:
денна;
вечірня;
заочна (дистанційна);
екстернат.”

Пропозиція авторів проекту МОНМС таким чином пропонує порушувати 22 та 53 статті Конституції, а також суперечить передвиборчим обіцянкам “Блоку Литвина” та Комуністичної Партії України щодо гарантій доступності та безкоштовності освіти в Україні. Суперечить норма і обіцянці з передвиборчої програми Президента Віктора Януковича про забезпечення широкого доступу талановитої молоді до нових знань “незалежно від місця проживання, майнового стану та фінансових можливостей батьків.”

Подібні ризики зараз ніс і законопроект  № 7486-1.

6). Редакція статті 37 проекту МОНМС пропонує виключити норму чинного Закону про погодження призначення заступника декана,  проректора,  які відповідають за роботу із студентами, з органом студентського самоврядування.

З тексту частини 3 чинної статті 38 (“Студентське самоврядування”) Закону “Про вищу освіту”: З тексту частини 3 статті 37 (“Студентське самоврядування”) проекту МОНМС:
“За погодженням  з  органом  студентського  самоврядування у вищому навчальному закладі приймається рішення про: … призначення заступника декана,  проректора,  які відповідають за роботу із студентами;” “За погодженням з органом студентського самоврядування у вищому навчальному закладі приймається рішення про: …”

Запропонована норма суперечить статті 22 Конституції. Підкреслимо також, що дана ініціатива Міністерства перекреслює одну з чинних поправок до Закону “Про вищу освіту”, прийняття якої роками добивалися студентські та молодіжні організації України. Йдеться про здобутки Закону № 1798-VI (“щодо питань студентського самоврядування”), який Верховна Рада прийняла напередодні останніх президентських виборів.

Тобто остання редакція проекту МОНМС на даний момент суттєво звужує існуючі права та свободи молоді. Звужує, перш за все, право громадян на освіту та принцип доступності освіти. Деякі норми сьогоднішньої редакції проекту загрожують ще більшою комерціалізувати освіти в Україні, а також узаконенням умови для високого рівня хабарництва у школах та вищих навчальних закладах. Якщо відповідний законопроект буде  прийнятий в такому вигляді, то в країні поступово зменшуватиметься кількість студентів-бюджетників, захмарно схуднуть гаманці батьків студентів-контрактників, гаманці студентів дистанційної (заочної), вечірньої та екстернатної форм навчання. Окрім цього, запропоновані норми суперечать передвиборчим обіцянкам Президента та усіх політичних партій, які зараз знаходяться при владі. Тому радимо студентським та молодіжним організаціям, власне студентам та усім свідомим людям терміново надсилати листи, факси та електронні листи (bondarenko[at]mon.gov.ua) директору Департаменту вищої освіти МОНМС Ярославу Болюбашу зі своїми пропозиціями щодо проекту Закону “Про вищу освіту”. Пропозиції Міністерство приймає до 18 березня.”

Антон Делікатний,
заступник Голови ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ),
член експертної робочої групи МОНМС з доопрацювання нової редакції проекту Закону України “Про вищу освіту” від ФРІ

Михайло Лебедь,
Голова Ради Старійшин ФРІ

Ознайомитися з текстом міністерського проекту Закону “Про вищу освіту” редакції 11.03.2011 можна тут – https://fri.com.ua/wp-content/uploads/2011/03/lawproject11032011.doc, http://mon.gov.ua/gr/obg/2011/proekt_zakonu_09_03_2011.doc

Короткий огляд небезпек законопроекту № 7486 читайте тут – https://fri.com.ua/?p=8174

Аналіз небезпек відхиленого через студентські протести законопроекту № 7486-1 можна завантажити тут – https://fri.com.ua/?p=7052

One thought on “Делікатний, Лебедь: “Небезпеки останнього варіанту проекту Закону “Про вищу освіту” МОНМС”

  1. Правильно, студенти не дійні корови.
    І не покірні вівці, які будуть чекати, поки їх пострижуть.

Залишити відповідь