Студенти озвучили свої вимоги до влади

Share

Студенти озвучили свої вимоги до влади. 8 лютого під час прес-конференції в приміщенні Центру візуальної культури при Києво-Могилянській академії, члени студентських організацій зачитали відкритий лист до Прем’єр-міністра Азарова, Міністра освіти та науки Табачника та голови Комітету Верховної Ради з питань освіти Полохала з власним баченням змін в системі вищої освіти.

Одним з учасників прес-конференції був і  заступник Голови ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ) Михайло Каменєв.

Активісти вимагають припинити політику комерціалізації освіти, замінивши її європейською децентралізованою системою з широкою участю студентів та викладачів в управлінні освітніми закладами.

У разі, якщо студенти не будуть почуті і існуючі законопроекти та постанови МОНМС проводитимуться чиновниками і надалі, організатори-студенти обіцяють продовження вуличних акцій протесту.

Нижче ми приводимо повний тест відкритого листа до влади.

Прем’єр-міністру України
Азарову М. Я.
Міністру освіти і науки, молоді та спорту України
Табачнику Д. В.
Голові Комітету Верховної Ради з питань освіти
Полохалу В. І.

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

Останнім часом у бік студентських та молодіжних організацій лунають звинувачення у неконструктивності. Так говорять передусім чиновники, що не готові чути критичні зауваження з боку громадськості, бо звикли приймати важливі для усього народу рішення “за зачиненими дверима”. Аби подолати цю ганебну традицію відсутності реальної публічної дискусії, організатори студентської акції протесту 31 січня 2011 року під комітетами Верховної ради готові надати власне бачення зміни системи освіти в Україні.

Ми, Незалежна студентська профспілка «Пряма дія» та Студентська колегія НаУКМА, вважаємо, що курс на комерціалізацію та уніфікацію освіти, обраний міністерством – це шлях деградації, а не прогресу. Система освіти потребує не введення нових платних послуг чи підняття цін за навчання. Вона вимагає дійсно радикальних зрушень, змін у напрямку автономності, демократичності, доступності, забезпеченості та якості. Для цього слід негайно здійснити низку системних змін у формуванні навчального процесу та порядку його організації:

1.Прирівняти здобуття освіти до трудової діяльності. Закріпити за студентськими профспілками аналогічні права з робітничими спілками.

2.Скасувати систему державної акредитації та ліцензування. Натомість створити незалежний від органів державної влади громадський орган ліцензування та акредитації, який розроблятиме системи оцінювання якості вищої освіти та чітку і прозору систему рейтингів вишів, що слугуватиме основою для надання державного замовлення та державного фінансування тим чи іншим закладам.

3.Надати вишам можливість самостійно визначати зміст освіти у варіативній частині. Спільно з університетами визначати обсяг цієї варіативної частини. Забезпечити залучення студентів до процесу визначення варіативної частини освіти. Скасувати зайву деталізацію та жорстке регулювання у нормативній частині.

4.Відмовитися від застосування кількісних критеріїв у визначенні статусу, типу чи прав вишу або його окремого підрозділу.

5.Унеможливити звуження прав чи автономії вишів при прийнятті підзаконних актів.

6.Надати вишам реальне право самостійно розпоряджатися власним майном та коштами. Розширити можливості фінансування, запровадивши системи ендаументів, фондів та фандрайзингу. Забезпечити можливість університету заробляти на власній науковій діяльності та власному науковому продукті, без запровадження додаткових платних послуг для студентів.

7.Забезпечити фінансову звітність вишу перед органами студентського самоврядування, студентськими та викладацькими професійними спілками.

8.Надати вишам право самостійно визначати перелік сертифікатів, необхідних для вступу на ту чи іншу спеціальність, а також самостійно визначати кількість балів (зафіксованих у сертифікаті ЗНО) з того чи іншого предмету, необхідних для вступу.

9.Узаконити ступінь PhD, що передбачає визнання західних наукових ступенів в Україні та запровадження PhD програм, що корелювали б із відповідним третім циклом освіти західних університетів та передбачали можливість університетів самостійно визначати структуру і зміст PhD програм.

10.Надати університетам право самостійно присуджувати всі наукові ступені та вчені звання.

11.Гарантувати право студента самостійно формувати певну частину свого навчального плану.

12.Гарантувати право студента вільно відвідувати лекційні заняття.

13.Закріпити за вишами право самостійно визначати критерії відбору, порядок обрання, звільнення і строк заняття будь-якої посади в університеті, а також право самостійно визначати перелік вимог до осіб, що бажають займатися викладацькою діяльністю.

14.Надати вишу право самостійно визначати мову викладання, за умови якщо виш при цьому забезпечує знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою.

15.Забезпечити реальну автономність студентського самоврядування від адміністрації університету чи органам державної влади. Забезпечити гарантоване фінансування студентського самоврядування у обсягах, передбачених чинним законодавством.

16.Збільшити представництво студентів у Вчених радах всіх рівнів (не менше 20%) з правом вето зі студентських питань.

17.Визнати університетські референдуми легітимною формою прийняття рішень та передбачити механізми їх проведення.

18.Забезпечити прозорий механізм формування цін на гуртожитки.

19.Гарантувати неможливість виселення студентів з гуртожитків, за виключенням чітко визначених підстав (відрахування з навчального закладу за неуспішність, закінчення навчання, порушення угоди (договору оренди) на проживання в гуртожитку, рішення загальних зборів гуртожитку); примусового переселення до інших кімнат; погіршення умов проживання; поселення в кімнати нових людей, якщо це порушує санітарні норми та не підкріплюється письмовими згодами усіх, хто проживає наразі.

20.Забезпечити цілодобовий доступ студентів, що мешкають у гуртожитку, до власних помешкань.

21.Розробити типовий договір оренди для отримання житла в гуртожитку, обов’язковий для всіх ВНЗ в Україні, умови якого мають спиратися на санітарні правила і норми та типові правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках.

22.Замінити комендантську систему колегіальним органом самоврядування гуртожитку, що складається зі студентів, які там проживають. Унеможливити доступ працівників МВС, СБУ на територію гуртожитку без письмового дозволу самоуправління.

23.Передати студентським та викладацьким органам самоуправління функцію контролю за дотриманням правопорядку та запобіганням правопорушень на територіях ВНЗ. Визнати перебування співробітників МВС, СБУ на територіях ВНЗ можливим лише у зв’язку із розслідуванням злочинів.

24.Фінансувати наукову діяльність викладачів, перетворення університетів на освітньо-дослідницькі.

08.02.2011

Незалежна студентська профспілка «Пряма дія»
Студентська колегія НаУКМА
Центр візуальної культури НаУКМА

Залишити відповідь