Огляд небезпек нової редакції постанови Кабміну №796

Share

Через наші прес-релізи та телефонні дзвінки журналістів чиновники Кабінету Міністрів нарешті опублікували постанову № 939, яка відміняє лише декілька платних послуг у школах, ВНЗ та ПТУ з постанови № 796.

Отже, завдяки акції протесту у 14 містах України, у якій взяли участь близько 20 000 студентів та наукових співробітників, 12 жовтня Кабінет Міністрів прийняв постанову про відміну наступних платних послуг постанови № 796:

– проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (р. 1, п. 6);

– здійснення навчальним закладом підсумкового контролю під час: переведення відповідно до законодавства студента, курсанта з одного навчального закладу до іншого в разі наявності відмінностей у навчальних планах за напрямом підготовки чи спеціальністю, за якими особа навчалася раніше, і навчальних планах за напрямом підготовки чи спеціальністю, за якими студент, курсант буде навчатися, зокрема щодо: переліку дисциплін; обсягу годин або форм підсумкового контролю під час вивчення однакових дисциплін; змісту дисципліни, з якої студент, курсант був оцінений за попереднім місцем навчання, і відповідної дисципліни навчального плану, за яким студент, курсант буде навчатися; поновлення на навчання студента, курсанта, який був відрахований, за умови самостійного вивчення ним дисциплін (предметів) (р. 1, п. 7);

– проведення лабораторних занять для студентів, курсантів у разі, коли такі заняття пропущені без поважних причин (р. 1, п. 8);

– надання у користування документів з читальних залів та відділів зберігання фондів понад установлені навчальними закладами строки, зокрема у неробочий час(вечірні та нічні години, вихідні, святкові дні, канікули) (р. 1, п. 22);

– вилучення та реалізація частини бібліотечного фонду, що не використовується, дублетних документів, надання у користування документів на заставній та компенсаційній основі (у разі обслуговування користувачів, які не навчаються і не працюють у відповідному навчальному закладі; перевищення встановлених навчальним закладом строків користування, втрати або заподіяння користувачами бібліотеки шкоди документам) (р. 1, п. 23);

– видача архівних довідок, витягів з навчальних планів, адміністративних довідок особам, які від’їжджають за кордон (р. 3, п. 4).

Також нова постанова Кабміну в позитивному ключі переформулювала один пункт постанови № 796. Тепер він звучить наступним чином:

– здійснення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних комп’ютерних мереж, автоматизованих баз даних та пошукових систем, користування електронною поштою для осіб, які не працюють і не навчаються у відповідному закладі (установі) (р. 8, п. 13).

Окрiм цього нова постанова Кабміну прибрала слово “консультації” з норми п. 1 п.п. 14 постанови № 796 про плату за, так би мовити, “позакласні заняття”. Але від того ця норма не сильно покращилась…

Нагадуємо, що протестуючим не подобалися більше 30 норм постанови, в той час як Кабмін “торкнувся” лише восьми її норм. А тепер докладніше про те, ЯКІ  КАБАЛЬНІ НОРМИ ЗАЛИШИЛИСЬ У 796.

Зміст постанови № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися державними та комунальними навчальними закладами” продовжує сприяти введенню додаткових платних послуг, які суперечать як чинному законодавству, так і загрожують впровадженням численних незаконних грошових стягнень зі студентів, курсантів та учнів. При чому можливість надання навчальними закладами більшості з нововведених платних послуг, які безпосередньо пов’язані з організацією навчально-виховного виховного процесу та передбачені навчальними планами, не відповідає вимогам статті 53 Конституції, яка гарантує право кожного на освіту, покладаючи на державу обов’язок забезпечити доступність професійно-технічної, вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах. Нагадуємо, що Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 4 березня 2004 року №5-рп/2004 (справа про доступність і безоплатність освіти) визначив, що безоплатність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає можливість здобуття освіти в державних і комунальних навчальних закладах без внесення плати у будь-якій формі за освітні послуги визначених законодавством рівня, змісту, обсягу і в межах тих видів освіти, безоплатність яких передбачена частиною третьою статті 53 Конституції України (“громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі”). Безоплатність та доступність здобуття громадянами освіти в державних в державних навчальних закладах забезпечується, зокрема, фінансуванням цих закладів за рахунок державних бюджетних асигнувань згідно з нормативами фінансового та матеріально-технічного забезпечення, та наданням права особам, які здобувають освіту у таких закладах, користуватися навчальною, науковою, виробничою, культурною, побутовою базою цих закладів (статті 51, 63 Закону України “Про освіту”). Тому прийнявши рішення, що суперечить статті 53 Конституції України, Кабінет Міністрів порушив як норми частини другої статті 6, так і частини другої статті 19, так і частини третьої статті 113 та частини першої статті 117 Основного Закону держави, які зобов’язують Уряд України керуватися у своїй діяльності Конституцією, а також діяти на підставі та у спосіб, що нею передбачені.

Отже, ЩО ЗАЛИШИЛОСЯ У 796 (аналіз останньої редакції постанови активістами “Фундації Регіональних Ініціатив” та “Прямої Дії”):

– підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання (р. 1, п. 5);

Коментар: Дану норму необхідно виключити з постанови. Зрозуміло, що її будуть використовувати як неофіційну, але необхідну умову для платної участі в ЗНО. Мовляв, хочеш спробувати потрапити у наш ВНЗ? – То заплати за обов’язкову підготовку! Тепер, щоб стати студентом-бюджетником, самих знань та талану буде не достатньо, якщо маєш недостатньо грошей. Це є узаконенням корупції. Норма звужує право громадян на освіту та суперечить принципу доступності освіти.

– підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за замовленням центрів зайнятості (р. 1, п. 9);

Коментар: Очевидно, що дана норма містить корупційну схему по відношенню до малозахищеної верстви населення – безробітних. Щоб отримати хоч якусь роботу через посередництво служб зайнятості, людина чомусь змушена за гроші займатися зміною своєї кваліфікації у ВНЗ. Питання: звідки має безробітний знаходити на це гроші? Вважаємо, що норму необхідно як мінімум переформулювати.

– прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження авторефератів, дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій; інші послуги, пов’язані з підготовкою до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук та його проведенням (крім оплати часу проведення засідання членам спеціалізованої вченої ради та оплати часу участі в таких засіданнях офіційних опонентів) (р. 1, п. 11);

Коментар: Норма народжує нові корупційні схеми. “Підготовки до захистів” (список яких, згідно з текстом самої ж норми, навіть може не обмежуватись переліченими у нормі випадками) будуть неофіційно носити обов’язковий характер і мати певну високу “таксу”. То щоб бути науковцем, хіба розуму і продуктів розумової праці недостатньо? Норму необхідно як мінімум переформулювати.

– проведення для громадян лекцій та консультацій з питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму, краєзнавства тощо (р. 1, п. 13);

Коментар: Знову корупційна схема, яка може використовуватися щодо студентства та учнів. Подібні платні лекції та консультації можуть неофіційно стати необхідною умовою для наявності гарних оцінок у студента та учня. Тому норма може узаконити корупцію. Норма звужує право громадян на освіту та суперечить принципу доступності освіти, тому має бути виключена з постанови. Або ж переформульована таким чином, щоб норма не стосувалась студентства.

– проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту курсів, гуртків, факультативів (зокрема, іноземних мов, комп’ютерної підготовки, гри на музичних інструментах, хореографії,образотворчого мистецтва, стенографії, машинопису, крою та шиття, оздоблення приміщень, агротехніки, зоотехніки, підготовки водіїв) за науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, семінарів, практикумів з підготовки кадрів для дитячого та молодіжного туризму (р. 1, п. 14);

Коментар: Та ж корупційна схема, що може бути використана проти студентства та учнів. Подібна освітня діяльність хоч офіційно і буде здійснюватися “понад обсяги, встановлені навчальними планами”, проте неофіційно буде необхідною умовою для наявності гарних оцінок у студента. Це є узаконенням корупції. Тому норма звужує право громадян на освіту та суперечить принципу доступності освіти. Також норма може використовуватися задля придушення студентських та учнівських культурно-просвітницьких ініціатив. Якщо сама ж молодь для себе у позанавчальний час в аудиторіях ВНЗ, швіл чи ПТУ будуть влаштовувати різноманітні гуртки, будуть грати на музичних інструментах, займатися хореографією, образотворчим мистецтвом, кроєм та шиттям, то чому вони мають комусь за це платити? Норма має бути виключена з постанови. Або ж переформульована таким чином, щоб норма не стосувалась студентства та учнів.

– організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів (р. 1, п. 15);

Коментар: Аналогічна корупційна схема, що може бути використана проти студентства та учнів. Викладач зможе брати у молоді гроші за подібні освітні заході, які офіційно будуть вважатися здійснюватися “позанавчальними”, проте неофіційно будуть необхідною умовою для наявності гарних оцінок у студента. Це також є узаконенням корупції. Тому норма звужує право громадян на освіту та суперечить принципу доступності освіти. Норма також може використовуватися задля придушення студентських і учнівських самоосвітніх та самооздоровчих заходів. Якщо сама ж молодь для себе у позанавчальний час в приміщеннях ВНЗ, шкіл чи ПТУ будуть влаштовувати різноманітні освітні, наукові, технічні, художні, туристичні, екологічні, спортивні, оздоровчі та гуманітарні заходи, то чому вони мають комусь за це платити? Норма має бути виключена з постанови. Або ж переформульована таким чином, щоб норма не стосувалась студентства та учнів.

– забезпечення обмундируванням студентів, курсантів та працівників тих вищих навчальних закладів, статутом яким передбачено носіння форменого одягу (р. 1, п. 17);

Коментар: По-перше, норма стимулюватиме появі необхідності обмундирування у все більшій кількості ВНЗ, що призведе до психологічного насильства над індивідуальністю кожного студента (а індивідуальність, як відомо, проявляється, в тому числі, і в одежі). По-друге, норма суперечить ст. 21, 22, 34 та 54 Конституції та ч. 2 ст. 309 Цивільного кодексу, які гарантують, що людина має свободу творчості, свободу вільно виражати свої погляди і переконання, та має право на вільний вибір сфер, змісту та форм (способів, прийомів) творчості. По-третє, норма призведе до узаконення корупційної схеми. Подолання захмарних ціни на обмундирування вже зараз є необхідною умовою для навчання у деяких ВНЗ. А дана постанова ще більше погіршить ситуацію. Норма побічно звужує право громадян на освіту та суперечить принципу доступності освіти. Тому має бути виключена.

– забезпечення харчуванням дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах з частковою оплатою відповідно до законодавства (р. 1, п. 18);

Коментар: Існує ризик, що на місцях подібне формулювання стане виправданням для ігнорування гарантій Закону “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” та інших нормативно-правових актів на цю тему. Норму необхідно доповнити посиланнями на ці нормативно-правові акти.

– утримання вихованців у інтернатних навчальних закладах, загальноосвітніх школах та професійно-технічних училищах соціальної реабілітації з частковою оплатою відповідно до законодавства (р. 1, п. 19);

Коментар: Незрозумілим є те, чому вихованці інтернатних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ соціальної реабілітації мають платити за своє там утримання. Норму необхідно переформулювати.

– друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис на носії інформації (р. 1, п. 20);

Коментар: Найбільше обурює норма про копіювання та запис на носії інформації. Тепер чомусь студент. учень та курсант буде змушений платити навіть за те, що копіює необхідну інформацію собі на флешку чи диск. Тому норма суперечить ст. 21, 22, 41 та 54 Конституції, а також ст. 23 Закону “Про авторске право та суміжні права”. Окрім цього, норма побічно звужує право громадян на освіту та суперечить принципу доступності освіти. Тому має бути виключена, або як мінімум переформульована так, щоб норма не стосувалась студентів,, учнів та курсантів.

– виконання складних тематичних, інформаційних та довідково-бібліографічних запитів на замовлення фізичних та юридичних осіб, зокрема за попереднім замовленням (р. 1, п. 21);

Коментар: Вважаємо, що термін “складні тематичні, інформаційні та довідкові бібліографічні запити” є занадто розпливчатим, щоб вберегти студентів та учнів від грошових стягнень. Норма побічно звужує право громадян на освіту та суперечить принципу доступності освіти. Тому має бути виключена з постанови, або суттєво переформульована так, щоб норма не стосувалася студентів, учнів, курсантів.

– …реалізація та супровід програмного забезпечення з навчальною,.. та науково-дослідницькою метою (р. 2, п. 18);

Коментар: Норма може бути використана з корупційною метою. Програмне забезпечення може бути необхідною частиною навчального процесу, а студентів певних спеціальностей можуть змусити платити за користування цим програмним забезпеченням. Таким чином норма побічно звужує право громадян на освіту та суперечить принципу доступності освіти. Тому норма має бути як мінімум переформульована.

– надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та обладнання, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів (р. 4, п. 3);

Коментар: Аналогічна корупційна схема, що може бути використана проти студентства та учнів. У навчальних закладах неспортивного профілю викладач обов’язкового спортивного предмету зможе брати зі студентів гроші за певні “послуги закладів фізичної культури та спорту”, які неофіційно будуть необхідною умовою для наявності гарних оцінок у студентів. Це є узаконенням корупції. Тому норма звужує право громадян на освіту та суперечить принципу доступності освіти. Норма також може використовуватися задля придушення студентських та учнівських самооздоровчих спортивних ініціатив. Чому студент чи учень з навчального закладу неспортивного профілю не може у позанавчальний час безплатно зміцнювати своє здоров’я за допомогою спортивного інвентарю, фізкультурно-оздоровчого та спортивного обладнання закладу? Хіба ми не хочемо, щоб молодь була сильна і здорова? Норма має бути виключена з постанови. Або ж переформульована таким чином, щоб норма не стосувалась студентства та учнів.

– організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів (у тому числі міжнародних) з використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності,  що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів (р. 4, п. 4);

Коментар: Тут присутня вже вищезгадана корупційна схема, що може бути використана проти студентства та учнів. У навчальних закладах неспортивного профілю викладач обов’язкового спортивного предмету зможе брати у молоді гроші за подібні заходи, які офіційно будуть вважатися здійснюватися “позанавчальними”, проте неофіційно будуть необхідною умовою для наявності гарних оцінок у студента та учня. Це є узаконенням корупції. Тому норма звужує право громадян на освіту та суперечить принципу доступності освіти. Норма також може використовуватися задля придушення студентських чи учнівських самооздоровчих спортивних ініціатив. Чому студент не може у позанавчальний час безплатно зміцнювати своє здоров’я за допомогою устанкування та у спеціальних приміщеннях, що належать навчальному закладу? Хіба ми не хочемо, щоб молодь була сильна і здорова? Норма має бути виключена з постанови. Або ж переформульована таким чином, щоб норма не стосувалась студентства та учнів.

Оновлюйте сторінку, оскільки аналіз документу продовжується в режимі-онлайн…

Залишити відповідь