“МОЛОДІЖНА ВАРТА” щодо небезпек проекту Закону “Про вищу освіту”

Share

27.04.2010 Національний комітет
громадянської кампанії “МОЛОДІЖНА ВАРТА: молодь за Вами спостерігає!” звернувся до керівників фракцій та лідерів партій Верховної Ради щодо небезпек законопроекту № 6194, який загрожує ще більше комерціалізувати освіту в Україні. В цей день зі схожим листом у міністерства освіти і науки звернулася ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ).

Президенту України,

лідеру Партії регіонів

Януковичу Віктору Федоровичу


Заява Національного комітету

громадянської кампанії “МОЛОДІЖНА ВАРТА:

молодь за Вами спостерігає!” щодо законопроекту № 6194,

який має бути розглянутий у парламенті 12 травня

Шановний Вікторе Федоровичу!

Національний комітет Всеукраїнської громадянської кампанії  “МОЛОДІЖНА ВАРТА: молодь за Вами спостерігає!“ просить Вас не допустити звуження існуючих прав і свобод студентів України! Нещодавно парламентський Комітет з питань науки і освіти рекомендував Верховній Раді прийняти в першому читанні законопроект № 6194 народних депутатів Володимира Полохала, Степана Давимухи та Віталія Курила – проект Закону “Про вищу освіту”. Наголошуємо, що у законопроекті присутні норми, які можуть призвести до звуження права громадян на освіту та принципу доступності освіти, що закріплені у Конституції України. Запропоновані норми також суперечать передвиборчим обіцянкам політичних партій та Президента України.

1). З законопроекту повністю вилучено гарантію про мінімальну кількість прийнятих на перший курс студентів, які повинні вчитися за безплатною формою навчання. Нагадуємо, що ця гарантія у чинній статті 23 (“Правовий статус вищого навчального закладу”) Закону “Про вищу освіту” сформульована наступним чином: “У вищих навчальних закладах державної і комунальної форм власності кількість студентів, прийнятих на перший курс на навчання за державним замовленням, повинна становити не менше ніж 51 відсоток від загальної кількості студентів, прийнятих на навчання на перший курс.” У законопроекті № 6194 ця норма повністю відсутня, що суперечить 22 та 53 статтям Конституції. Суперечить це і передвиборчій обіцянці Партії регіонів про пропорцію бюджетних місць у ВНЗ, а також суперечить передвиборчим обіцянкам Блоку Володимира Литвина та Комуністичної Партії України щодо гарантій доступності та безкоштовності освіти в Україні. Окрім цього, суперечить це і наступним обіцянкам з передвиборчої програми новообраного Президента Віктора Януковича: “На законодавчому рівні гарантую збільшення кількості бюджетних місць у державних вищих навчальних закладах до 75%. Створю належні умови для нарощування освітнього потенціалу України, забезпечення широкого доступу талановитої молоді до нових знань незалежно від місця проживання, майнового стану та фінансових можливостей батьків.”

2). Формулювання редакції статті 67 законопроекту фактично пропонує скасувати гарантію того, що фінансування підготовки кадрів з вищою освітою має здійснюється в обсягах не менших, ніж необхідних для забезпечення 100 і 180 студентів відповідних типів вищих навчальних закладів на кожні 10 тис. населення.

З тексту чинної статті 64 (“Фінансування вищих навчальних закладів”) Закону “Про вищу освіту”:

“Фінансування за рахунок видатків Державного бюджету України підготовки фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах державної форми власності здійснюється в обсягах, необхідних для забезпечення на кожні десять тисяч населення навчання не менше як ста студентів у вищих навчальних закладах першого і другого рівнів акредитації та ста вісімдесяти студентів у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації.“

З тесту частини 1 статті 67 (“Фінансування вищих навчальних закладів”) законопроекту № 6194:

“Фінансування за рахунок видатків Державного бюджету України підготовки кадрів з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних (освітньо-наукового) рівнів у вищих навчальних закладах державної форми власності здійснюється з урахуванням державного замовлення, визначеного в обсягах, необхідних для забезпечення на кожні десять тисяч населення навчання не менше як ста студентів професійних коледжів та ста вісімдесяти студентів в університетах, академіях, коледжах.”

Таким чином у статті 64 чинного Закону “Про вищу освіту” ця гарантія прописана в імперативній формі, тоді як формулювання статті 67 законопроекту робить цю норму необов’язковою. Тому нововведення також суперечить 22 та 53 статтям Конституції, а також передвиборчим обіцянкам Блоку Володимира Литвина та Комуністичної Партії України щодо доступності та безкоштовності освіти в Україні. Суперечить норма і вищезгаданим обіцянкам з передвиборчої програми новообраного Президента.

3). Редакція статті 68 законопроекту № 6194 фактично дозволяє адміністраціям вищих навчальних закладів необмежено збільшувати розмір плати за навчання студентів-контрактників:

З тексту 6 частини чинної статті 64 (“Фінансування вищих навчальних закладів”) Закону “Про вищу освіту”:

“Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється вищим навчальним закладом у грошовій одиниці України – гривні, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік. Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі, що укладається між вищим навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання або надання додаткових освітніх послуг, і не може змінюватися протягом усього строку навчання.”

З тексту статті 68 (“Платні послуги у галузі вищої освіти та пов’язаних з нею інших галузях діяльності”) законопроекту № 6194:

“У разі сплати частками, розмір плати на кожному навчальному курсі перераховується на початок кожного навчального року з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.”

Таким чином законопроект № 6194, в обхід 22 та 53 статті Кронституції, скасовує гарантію того, що протягом усього строку навчання встановлений у договорі розмір плати навчання має бути незмінним. Також запропонована норма суперечить передвиборчим обіцянкам Блоку Володимира Литвина та Комуністичної Партії України щодо гарантій доступності та безкоштовності освіти в Україні. Суперечить норма і обіцянці з передвиборчої програми новообраного Президента Віктора Януковича про забезпечення широкого доступу талановитої молоді до нових знань незалежно від… фінансових можливостей батьків”. Це може призвести до звуження права громадян на освіту та принципу доступності освіти, що закріплені у Конституції. Також це суперечить Законопроект фактично дозволяє необмежене зростання розміру плати за навчання, оскільки формулювання “з урахуванням” саме по собі не є імперативним. Це суперечить загальному принципу диспозитивності цивільного права та суперечить самій сутності договірних відносин, оскільки договір вважається укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних його умов. А до істотних умов належить і ціна, яка має встановлюватися за домовленістю сторін. Законопроект № 6194 фактично пропонує односторонню зміну адміністрацією вищого навчального закладу умов укладеного договору на надання освітніх послуг, а саме ціни плати за навчання для студентів-контрактників. До того ж, в частині шостій статті 64 чинного Закону “Про вищу освіту” вже і без того передбачене право встановлювати розмір плати за весь строк навчання з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції. Таким чином узаконення запропонованої законопроектом № 6194 норми може спричинити необґрунтованого завищення цін на освіту адміністраціями вищих навчальних закладів. Подібні ризики ніс і минулий законопроект № 2162 (“щодо умов оплати навчання”) депутата Віталія Курила, одного з авторів зазначеного законопроекту № 6194. Верховна Рада свого часу проект № 2162 не прийняла.

У зв’язку з викладеним, Національний комітет всеукраїнської громадянської кампанії «МОЛОДІЖНА ВАРТА: молодь за Вами спостерігає!» просить Вас вплинути на народних депутатів Вашої партії, щоб зазначені нововведення були виключені з законопроекту № 6194, а чинний Закон “Про вищу освіту” у його вищеописаних нормах і надалі залишався незмінним.

З повагою та надією на співпрацю,

Національний комітет “МОЛОДІЖНОЇ ВАРТИ”

Залишити відповідь