Пропозиції молоді до розробників “законопроекту Табачника”

Share

Голові робочої групи з доопрацювання законопроекту №9655

ЗГУРОВСЬКОМУ М.З.

Щодо законопроекту “Про вищу освіту” №9655 від 28.12.2011 р., внесеного Кабінетом Міністрів України та розробленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

Шановний Михайле Захаровичу!

Ми – студентські та молодіжні організації-ініціатори протестів проти регресивних освітніх деформ – вцілому погоджуємося з Вашою оцінкою (http://bit.ly/wPzwQ4) так званого “законопроекту Табачника” , і продовжуємо бачити зняття законопроекту №9655 найкращим виходом з ситуації, що склалася. Зокрема, неможливо шляхом поправок гідно прописати в законопроекті №9655 автономію ВНЗ чи врегулювати відповідність проекту Програмі економічних реформ Президента України Віктора Федоровича Януковича – для цього слід або писати інший законопроект “з нуля”, або взяти за основу один з альтернативних. Але оскільки Прем’єр-міністр України пообіцяв нам внести правки в урядовий законопроект ще до першого читання, ми надсилаємо Вам наше бачення щодо переформулювання тих пунктів проекту, які найбільше турбують молодь.

Також нагадуємо, що Микола Янович Азаров доручив Вам включити делегатів протестуючих студентських та молодіжних організацій в робочу групу з доопрацювання законопроекту №9655.

Розширена і доповнена версія даної таблиці була також надіслана Громадянським рухом “Відсіч”, Незалежною студентською профспілкою “Пряма Дія” та Громадянською службою “Свідомо”. Свою версію бачення переформулювання конфліктних пунктів проекту також надіслала ВМГО “Українська асоціація студентського самоврядування” (УАСС). ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ) вцілому підтримує пропозиції організацій-партнерів.

Таблицю, надіслану ФРІ, можна завантажити також тут – https://fri.com.ua/wp-content/uploads/2012/01/FRI.rtf

Редакція статті урядового законопроекту Запропонована редакція

(із змінами)

Обґрунтування П.І.П. автора Рішення щодо врахування чи неврахування
1. Ст. 56: “Розмір мінімальної академічної, соціальної стипендії не може бути менше розміру прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць. Розміри академічних та соціальних стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.” Лишити цей пункт в редакції чинного Закону “Про вищу освіту” (ст.64) і підвищити стипендії шляхом внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів № 165 від 5 березня 2008 року та до бюджету на 2012 рік, або прийняттям нової відповідної постанови Кабінету Міністрів.

Або внести у законопроект №9655 гарантію отримання стипендій для усіх, хто здав сесію на середній бал 4.0, яка міститься у Постанові Кабінету Міністрів № 165 від 5 березня 2008 року.

Запропонована у законопроекті №9655 та пояснювальній записці до нього “стипендіальна реформа” призведе до зменшення обсягу отримання майбутніх стипендій шляхом введення новою постановою Кабінету Міністрів додаткових критеріїв отримання стипендій, та вже після парламентських виборів може позбавити стипендій, зокрема, усіх студентів-“четвірошників”. Докладніше читайте тут — http://bit.ly/analiz02 Незалежна студентська профспілка “Пряма Дія”, Громадянський рух “Відсіч”, ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ)
2. Ст. 67: “Розмір плати за весь строк навчання… а також порядок оплати освітньої послуги (одноразово, щороку, щосеместрово, щомісяця) встановлюється у договорі (контракті)… Розмір плати… встановлюється вищими навчальними закладами у грошовій одиниці України – гривні з урахуванням визначеного в установленому порядку офіційного індексу інфляції за попередній календарний рік, не може змінюватися протягом строку дії укладеного договору…” Лишити цей пункт в редакції чинного Закону “Про вищу освіту” (ст.64) з поправкою на норму про плату в іноземній валюті з законопроекту №9655-2 (ст.57):

“Розмір плати за весь строк навчання… встановлюється встановлюється вищим навчальнимзакладом у грошовій одиниці України – гривні, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік. Розмір плати за весь строк навчання… встановлюється у договорі,.. і не може змінюватися протягом усього строку навчання.”

Формулювання в законопроекті №9655 загрожує узаконити можливість збільшення плати за навчання студентів-контрактників у будь-який час (загалом навіть частіше, ніж раз на рік) і на будь-яку (відмінну від першопочаткової домовленості) суму. Заміна фрази чинного Закону про незмінність плати “протягом усього строку навчання” на фразу про незмінність “протягом строку дії укладеного договору” легалізує незаконну нормативно-правову практику збільшення плати за навчання перед сесіями за допомогою “додаткових договорів” щи щорічного переукладення договорів, яка склалася в багатьох вищих навчальних закладах з 2002-го року. Докладніше читайте тут — http://bit.ly/analiz01 Незалежна студентська профспілка “Пряма Дія”, Громадянський рух “Відсіч”, ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ)
3. У ст.51 законопроекту вказано, що робочий тиждень складає 36 годин. При цьому у ч.1 ст.51 передбачено, що “мінімальний та максимальний обсяг навчального навантаження педагогічного і науково-педагогічного працівника на ставку визначається вищим навчальним закладом”, проте тільки у “межах його річного робочого часу виходячи з нормативів кількості”. Замінити речення “Мінімальний та максимальний обсяг навчального навантаження педагогічного і науково-педагогічного працівника на ставку визначається вищим навчальним закладом у межах його річного робочого часу виходячи з нормативів кількості посад відповідно до частин першої та другої статті 50 цього Закону в порядку, передбаченому статутом вищого навчального закладу та колективним договором” з ч.1 ст.51 законопроекту №9655 наступними реченнями:

“Обсяг навчальної діяльності науково-педагогічних працівників протягом навчального року не повинен перевищувати 600 навчальних годин. Обсяг навчальної діяльності педагогічних працівників протягом навчального року не повинен перевищувати 480 навчальних годин. Співвідношення між видами робіт науково-педагогічного працівника визначається вченою радою вищого навчального закладу”.

Зникнення державної гарантії про верхню межу навантаження призведе до того, що викладачі будуть змушені працювати більше за ту ж зарплату. До того ж і сьогоднішній рівень межі навчального навантаження є завищений. Незалежна студентська профспілка “Пряма Дія”, Громадянський рух “Відсіч”, ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ)
4. Ст.1 та ст.42: “…плагіат академічний – навмисне відтворення в письмовій формі чужого тексту, опублікованого на паперовому або електронному носії, повністю або частково, під своїм іменем без посилання на автора” … “Підставами для відрахування осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, є: … встановлення факту академічного плагіату;..” Виключити “плагіат” зі ст.42 законопроекту №9655 як підставу для виключення студента з ВНЗ; чітко прописати в законопроекті відповідальність деканів, проректорів, ректорів у відповідності до ст.176 Кримінального кодексу України, а саме: у разі фіксування плагіату з боку вищенаведених осіб, відповідна особа звільняється із займаної посади та позбавляється права займати відповідні посади у відповідності до ст.176 Кримінального кодексу України, прописати обов’язок деканів, проректорів та ректорів публікувати свої роботи у відкритому доступі на офіційній сторінці ВНЗ; зробити відсилочну норму щодо плагіату до Закону “Про авторське право та суміжні права” (ст.50). Норма виписана вкрай розмито і можливе її вибіркове застосування. В законопроекті не прописано процедуру, згідно з якою має визначатися, чи є щось “академічним плагіатом”, чи ні. Дефініція плагіату прописана в ст. 50 ЗУ “Про авторське право і суміжні права”, а покарання за плагіат передбачено ст. 176 ККУ. Законопроект пропонує подвійне покарання за плагіат в додаток до кримінального. Висновок Головного науково-експертного управління щодо законопроекту №9655 зазначає, що “встановлення факту плагіату повинно бути підставою для незадовільної оцінки, а не для відрахування.” Незалежна студентська профспілка “Пряма Дія”, Громадянський рух “Відсіч”, ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ)
5. Ст.42: “Підставами для відрахування осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, є: … порушення статуту … вищого навчального закладу…” Прибрати дану норму з законопроекту №9655. Слід прибрати дану норму, оскільки відсоток студентства у вчених радах ВНЗ недостатньо високий для впливу на текст статутів ВНЗ. Відсутність данної норми у чинному Законі “Про вищу освіту” також допомагає захищатися студентам у судах після безпідставного виключення з ВНЗ. Незалежна студентська профспілка “Пряма Дія”, Громадянський рух “Відсіч”, ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ)
6. Ст.42: “Підставами для відрахування осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, є: … порушення … правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу…” Прибрати дану норму з законопроекту №9655. Слід прибрати дану норму, оскільки правила внутрішнього розпорядку затверджуються керівником вищого навчального закладу одноосібно. Можливе вибіркове застосування даної норми. Незалежна студентська профспілка “Пряма Дія”, Громадянський рух “Відсіч”, ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ)
7. Ст.40: “Прийом на основі повної загальної середньої освіти під час вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра (магістра медичного і ветеринарного спрямувань) здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань та умінь вступників та їх здібностей у випадках, передбачених умовами прийому до вищих навчальних закладів України, з урахуванням середнього бала державного документа про повну загальну середню освіту та бала вищого навчального закладу.” Викласти в редакції законопроекту No.9655-1 або законопроекту No.9655-2. Урядовий законопроект стимулює корупцію при вступі у ВНЗ, “бал вищого навчального закладу” призведе до хабарництва. ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ)
8. У законопроекті норма щодо державного замовлення зі ст.64 чинного Закону “Про вищу освіту” відсутня. Доповнити ч. 1 ст. 66 законопроекту №9655 наступним реченням (з урахуванням нової понятійної бази зі ст. 23 законопроекту): “Фінансування за рахунок видатків Державного бюджету України підготовки фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах державної форми власності здійснюється в обсягах, необхідних для забезпечення на кожні десять тисяч населення навчання не менше як ста студентів у коледжах та професійних коледжах та ста вісімдесяти студентів в університетах та академіях.” Пропоноване урядовим законопроектом скасування чисельної гарантії для держзамовлення може призвезти до різкого скорочення держзамовлення та ліквідації конституційної гарантії на можливість отримання безкоштовної вищої освіти. Незалежна студентська профспілка “Пряма Дія”, Громадянський рух “Відсіч”, ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ)
9. Ст.44: “Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за такими формами:

денна;

вечірня;

заочна (дистанційна);

екстернат.”

Викласти ст.44 законопроекту №9655 у редакції ст.42 чинного Закону “Про вищу освіту”:

“Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за такими формами:

денна (очна);

вечірня;

заочна, дистанційна;

екстернатна.

Форми навчання можуть бути поєднані.“

Редакція урядового законопроекту пропонує порушити 22 та 53 статті Конституції, а також суперечить передвиборчим обіцянкам “Блоку Литвина” та Комуністичної Партії України щодо гарантій доступності та безкоштовності освіти в Україні. Суперечить норма і обіцянці з передвиборчої програми Президента Віктора Януковича про забезпечення широкого доступу талановитої молоді до нових знань “незалежно від місця проживання, майнового стану та фінансових можливостей батьків.” Незалежна студентська профспілка “Пряма Дія”, Громадянський рух “Відсіч”, ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ)
10. П.1 ст.56: “Студенти мають право на обрання навчальних дисциплін за спеціальністю і спеціалізацією у межах, передбачених освітньо-професійною, освітньо-науковою програмами підготовки та робочим навчальним планом” Викласти відповідповідне речення п.1 ст.56 законопроекту №9655 у наступній редакції:

“Студенти мають право на обрання навчальних дисциплін з переліку, передбаченого навчальним планом, в кількості, що складає не менше двадцяти п’яти відсотків загального навчального навантаження”

На нашу думку, запропонована нам редакція більше відповідає Болонському процесу, ніж формулювання урядового проекту. Незалежна студентська профспілка “Пряма Дія”, Громадянський рух “Відсіч”

З повагою і надією на співпрацю,

Заступник Голови ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ)

Михайло Лебедь

+380681217741

29.01.2012

Залишити відповідь