Лебедь: РС-прецедентів

Share
Михайло Лебедь, ФРІ

РС-2011: Марина Цапок, Євгенія Малих, Ірина Білик, Віталій Шабунін, (Михайло Лебедь)

27.12.2010 – 28.02.2011 Голова РС – Віталій Шабунін

28.02.2011 – 24.10.2011 Голова РС – Лебедь Михайло

З 27.12.2010 Секретар РС – Марина Цапок

Рада Старійшин цього скликання провела 8 засідань. Ось перелік її найважливіших здобутків.

ВІДКРИТІСТЬ

Рішення РС “Про організацію роботи РС ВМГО ФРІ” (№3 від 27.12.2010 року) стало прецедентом та спробою максимальної відкритості роботи РС. Було встановлено, що інформація про час, місце засідання, проект порядку денного, проекти рішень РС мають оприлюднюватись на внутрішній електронній поштовій розсилці ФРІ, на яку підписане керівництво місцевих осередків ФРІ, у строк не пізніше, ніж за 7 днів до засідання РС, під час якого запланований розгляд відповідних проектів рішень. Встановлено, що засідання РС відбуватись не рідше, ніж раз на 2 місяці.

На практиці строки оприлюднення проектів рішень, проектів порядку денного, оприлюднення часу  та місця засідань в більшості випадків не витримувались. Проекти рішень РС в більшості випадків не оприлюднювались у вказаний спосіб заздалегідь. Причина – людський фактор (проекти документів часто не були готові в строк і т.д.) Проте в переважній більшості випадків час, місце та порядок денний були оприлюднені заздалегідь у вказаний спосіб. Причому так, що на заявлені у проекті порядку денного рішення РС можна було вплинути.

Жодне з засідань РС не було закритим, окрім останнього. Причина – людський фактор (через забудькуватість інформація про час та місце останнього засідання не була оприлюднена на внутрішній електронній поштовій розсилці ФРІ). На засіданнях РС частими гостями були члени ФРІ, які час від часу включалися в обговорення і впливали на прийняття рішень.

Строки регулярності проведення засідань РС були витримані, окрім серпня і вересня 2011 року.

СТРУКТУРА

Рішенням РС №1 від 10.04.2011 було затверджене “Положення про Секретаріат ВМГО ФРІ”, яке вперше (за моєю інформацією) в історії ФРІ регламентувало роботу Секретаріату ФРІ, визначивши вертикальну структуру управління – секретарі місцевих організацій підпорядковані Секретарю ВМГО.

Рішенням РС №2 від 10.04.2011 було затверджене “Положення про документообіг ВМГО ФРІ”, яке вперше (за моєю інформацією) в історії ФРІ регламентувало структуру документообігу у ФРІ, та офіційно прив’язало його до одного з ресурсів мережі Інтернет.

Рішенням РС №3 від 10.04.2011 була затверджена “Концепція освітньої діяльності ВМГО ФРІ”, яка вперше (за моєю інформацією) в історії ФРІ регламентувала мету та завдання освітньої діяльності ФРІ, принципи проведення освітніх заходів ФРІ та структуру освітньої діяльності ФРІ. Нововведенням структури були локальні ФРІ-Школи, які мають проводитися за чітко прописаною уніфікованою програмою з варіативною складовою кожною місцевою ФРІ щонайменше тричі на рік для молодих людей, які раніше не були залучені до громадської діяльності. Нововведенням були освітні заходи щодо розвитку та організації внутрішніх процесів ФРІ, навчання щодо департаментів, розвитку місцевих організацій. Було визначено, що такі освітні заходи не обмежувалися табором “Лідер”. Нововведенням було й те, що літні мотиваційно-освітні табори для людей, які ніколи не займалися громадською діяльністю, не обмежувалися табором “Крок до лідерства”.

Рішенням РС від 9.12.2011 “Про Освітню службу ВМГО ФРІ” був ліквідований Департамент освітніх програм ФРІ, та створена Освітня служба ФРІ, підпорядковану одночасно РС та Голові ФРІ. Рішенням було також визначено, що пріоритетом діяльності Освітніх служб місцевих організацій ФРІ має бути проведення Базових ФРІ-Шкіл з регулярністю не рідше, ніж одна Базова ФРІ-Школа на три місяці. 9.12.2011 РС було також затверджене “Положення про Освітню службу ВМГО ФРІ”, яке вперше (за моєю інформацією) в історії ФРІ регламентувало структуру та  повноваження освытніх служб ВМГО та місцевих осередків. Положення комбінує горизонтальні й вертикальні способи управління. Було збережене підпорядкування Освітніх служб місцевих організацій керівним органам місцевих організацій, але, перш за все, Правлінню, а вже потім Голові місцевого осередку. Відповідальними за роботу Освітньої служби місцевої організації може бути не один, а три члени осередку. Моніторинг та задоволення освітніх потреб місцевої організації ФРІ ведеться Освітньою службою місцевої організації спільно з керівництвом ВМГО ФРІ. Освітні служби місцевих організацій ФРІ також забезпечують реалізацію пошуку та підготовки своїх наступників. Освітня служба Всеукраїнської ФРІ забезпечує створення та навчання Освітніх служб в місцевих організаціях, підтримку (та створення) списків тренерів, публічного календаря освітніх заходів, методичних матеріалів з організації освітніх заходів та роботи Освітньої служби, забезпечує підготовку та проведення освітніх заходів Всеукраїнської ФРІ (в т.ч. відповідно до моніторингу потреб місцевих організацій та за запитами).

Рішенням РС від 3.10.2011 була затверджена “Рекомендована процедура створення осередків ФРІ” , де вперше (за моєю інформацією) в історії ФРІ був затверджений алгоритм легалізації осередку ФРІ шляхом повідомлення.

Саме під час засідання РС був ініційований моніторинг стану розвитку осередків ФРІ, який поки є аперіодичним. Існує проект рішення РС щодо затвердження критеріїв щомісячного моніторингу стану розвитку осередків ФРІ.

ТРАДИЦІЇ

Рішенням РС №3 від 10.04.2011 була затверджена “Концепція освітньої діяльності ВМГО ФРІ”, яка вперше (за моєю інформацією) в історії ФРІ закріпила вже існуючі традиції. Найпрогресивніші принципи Концепції щодо проведення освітніх заходів ФРІ: “ФРІ не стягує плати за участь в освітніх заходах. ФРІ не завжди забезпечує відшкодування вартості проїзду, харчування та проживання; проживання забезпечується ресурсами членів ФРІ у приймаючому населеному пункті.”

Рішенням РС №4 від 10.04.2011 була затверджена “Концепція фінансування ФРІ”, яка вперше (за моєю інформацією) в історії ФРІ закріпила вже існуючі традиції. Найпрогресивніші пункти Концепції:

2. Фінансове та інше ресурсне забезпечення ФРІ має здійснюватися невеликими частками з великої кількості джерел для унеможливлення виникнення переважаючого впливу того чи іншого суб’єкту на діяльність організації як фактичного, так і уявного.

4. ФРІ та її місцеві осередки за жодних обставин не приймають ресурси від політичних партій, тютюновий та алкогольних компаній.

5. Отримання заробітної платні або матеріальної винагороди за діяльність в рамках ФРІ не допускається.

6. ФРІ не залучає кошти від центральних органів влади.

8. ФРІ не приймає пожертви…

ПАРТНЕРСТВА

Рішенням РС ФРІ офіційно увійшло в Партнерство за доброчесні закупівлі та Партнерство організацій громадянського суспільства “За доступ до публічної інформації”.

Рішенням РС від 3.10.2011 була вперше (за моєю інформацією) в історії ФРІ затверджена стратегія співпраці з коаліцією партнерства організацій. “Стратегія співпраці з Партнерством організацій громадянського суспільства “За доступ до публічної інформації” містила пріоритети діяльності делегата ФРІ у Партнерстві. Рішенням РС делегат також став зобов’язаний в прийнятні строки надсилати на електронні адреси Голови Ради Старійшин ВМГО ФРІ та Голови ВМГО ФРІ копії усіх поточних рішень Партнерства.

Залишити відповідь