Виконком Миколаївської міськради: “Права і свободи людини і громадянина визначаються виключно законами України”

Share

Вірну відповідь влади щодо ролі місцевої влади у питанні реалізації свободи мирних зібрань на місцях дізнавалася Марина Андрєєва, активістка ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив” та Всеукраїнської ініціативи “За мирний протест!”:

Пам’ятайте, що відповідно до Постанови Верховної Ради “Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР” від 12 вересня 1991 року та Закону “Про правонаступництво України”, втратив свою чинність АНТИКОНСТИТУЦІЙНИЙ Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про порядок організації проведення зборів, мітингів, вуличних заходів і демонстрацій в СРСР” від 28 липня 1988 року. Відповідно до ст.3 Закону “Про правонаступництво України”, до ухвалення нових законів в Україні діють закони й інші акти, ухвалені Верховною Радою УРСР, або Президією Верховної Ради УРСР. У той же час правонаступництво щодо актів президії Верховної Ради СРСР зазначений закон не передбачає. Тому акти президії Верховної Ради СРСР НЕ Є ДІЮЧИМИ на території України.

Пам’ятайте, що відповідно до ч.1 “Перехідних положень” Конституції, закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності Конституцією України, є чинними у частині, що не суперечить Конституції України.

Пам’ятайте, що відповідно до ч.1 ст.38 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”, до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад відноситься “вирішення ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку”.

Пам’ятайте, що відповідно до ч.1 ст.92 Конституції, ВИКЛЮЧНО ЗАКОНАМИ України визначаються права і свободи людини і громадянина, а також гарантії цих прав і свобод.

Пам’ятайте Рішення Конституційного суду № 4-рп/2001 від 19 квітня 2001 року: “Положення частини першої статті 39 Конституції України щодо завчасного сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій в аспекті конституційного подання треба розуміти так, що організатори таких мирних зібрань мають сповістити зазначені органи про проведення цих заходів заздалегідь, тобто у прийнятні строки, що передують даті їх проведення. Ці строки не повинні обмежувати передбачене статтею 39 Конституції України право громадян, а мають служити його гарантією і водночас надавати можливість відповідним органам виконавчої влади чи органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо безперешкодного проведення громадянами зборів, мітингів, походів і демонстрацій, забезпечення громадського порядку, прав і свобод інших людей. Визначення конкретних строків завчасного сповіщення з урахуванням особливостей форм мирних зібрань, їх масовості, місця, часу проведення тощо Є ПРЕДМЕТОМ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ.”

Залишити відповідь