Огляд небезпек постанови Кабміну про додаткові платні послуги у ВНЗ

Share

Незважаючи на звернення ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ) та громадської ініціативи “Студентський захист”,  27 серпня під час свого розширеного засідання Уряд прийняв постанову № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися державними та комунальними навчальними закладами”, розроблену Міністерством освіти і науки та Міністерством економіки. “Це сприятиме залученню додаткових коштів і збільшенню дохідної частини бюджетів навчальних закладів,” – стверджують у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів. Проте даний документ суперечить як чинному законодавству, так і загрожує впровадженням численних незаконних грошових стягнень зі студентів та учнів. Огляд небезпек постанови пропонують Вашій увазі активісти ФРІ:

“Дана постанова вводить додаткові платні послуги, які відтепер будуть надаватися в державних та комунальних навчальних закладах. При чому можливість надання навчальними закладами більшості з нововведених платних послуг, які безпосередньо пов’язані з організацією навчально-виховного виховного процесу та передбачені навчальними планами, не відповідає вимогам статті 53 Конституції, яка гарантує право кожного на освіту, покладаючи на державу обов’язок забезпечити доступність професійно-технічної, вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах.

Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 4 березня 2004 року №5-рп/2004 (справа про доступність і безоплатність освіти) визначив, що безоплатність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає можливість здобуття освіти в державних і комунальних навчальних закладах без внесення плати у будь-якій формі за освітні послуги визначених законодавством рівня, змісту, обсягу і в межах тих видів освіти, безоплатність яких передбачена частиною третьою статті 53 Конституції України (“громадяни мають  право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі”). Безоплатність та доступність здобуття громадянами освіти в державних в державних навчальних закладах забезпечується, зокрема, фінансуванням цих закладів за рахунок державних бюджетних асигнувань згідно з нормативами фінансового та матеріально-технічного забезпечення, та наданням права особам, які здобувають освіту у таких закладах, користуватися навчальною, науковою, виробничою, культурною, побутовою базою цих закладів (статті 51, 63 Закону України “Про освіту”). Тому прийнявши рішення, що суперечить статті 53 Конституції України, Кабінет Міністрів порушив як норми частини другої статті 6, так і частини другої статті 19, так і частини третьої статті 113 та частини першої статті 117 Основного Закону держави, які зобов’язують Уряд України керуватися у своїй діяльності Конституцією, а також діяти на підставі та у спосіб, що нею передбачені.

Отже, згідно з текстом постанови, до переліку платних послуг, що можуть надаватися державними та комунальними навчальними закладами, тепер входить:

– підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання (п. 1, п.п. 5);

Коментар: Дану норму необхідно виключити з постанови. Зрозуміло, що її будуть використовувати як неофіційну, але необхідну умову для платної участі в ЗНО. Мовляв, хочеш спробувати потрапити у наш ВНЗ? – То заплати за обов’язкову підготовку!  Тепер, щоб стати студентом-бюджетником, самих знань та талану буде не достатньо, якщо маєш недостатньо грошей. Це є узаконенням корупції. Норма звужує право громадян на освіту та суперечить принципу доступності освіти.

– проведення контрольних заходів, що є необхідною умовою при переведенні студента з одного до іншого навчального закладу, і які обумовлені відмінностями у навчальних планах напряму підготовки чи спеціальності, за якими студент навчався раніше, і навчальних планах напряму підготовки чи спеціальності, на які студент переходить, а саме: переліком дисциплін, які студент досі не вивчав; різницею за обсягом годин або формою підсумкового контролю при вивченні однакових дисциплін; змістом дисципліни, з якої студент був оцінений за попереднім місцем навчання і відповідною дисципліною навчального плану, за яким студент буде навчатись (п. 1, п.п. 6);

Коментар: Норма суперечить не лише принципу доступності освіти, але й одному з головних принципів Болонської системи – мобільності студентів. Навіть формально різна назва ідентичних дисциплін двох навчальних закладів зможе бути причиною для додаткових гошових стягнень. Дана норма має бути виключена з постанови.

– проведення контрольних заходів, що є необхідною умовою при поновленні студента, який був відрахований, за умови самостійного вивчення ним предметів (дисциплін) (п. 1, п.п. 7);

Коментар: Зокрема, тепер дискриміновані особи, які перебували в академічній  відпустці. Вважаємо, що дана норма також суперечить принципу доступності освіти. Нововведення не сприятиме покращенню знань та дисципліни виключеного студента, а навпаки змушуватиме його витрачати час на заробляння грошей замість навчання. До того ж, у адміністрацій ВНЗ та викладачів виникне небезпечна спокуса навмисно домагатися виключення з своїх лав певних студентів, або погрожувати цією нормою і отримувати зі студентів хабарі. Норма має бути виключена з постанови.

– проведення лабораторних занять для студентів у разі, коли такі заняття пропущені без поважних причин (п. 1, п.п. 8);

Коментар: Вважаємо, що термін “поважні причини” є занадто розпливчатим, щоб вберегти від грошових стягнень постраждалих від життєвих обставин студентів. Норму необхідно як мінімум переформулювати.

– підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за замовленнями служб зайнятості населення (п. 1, п.п. 9);

Коментар: Очевидно, що дана норма містить корупційну схему по відношенню до малозахищеної верстви населення – безробітних. Щоб отримати хоч якусь роботу через посередництво служб зайнятості, людина чомусь змушена за гроші займатися зміною своєї кваліфікації у ВНЗ. Питання: звідки має безробітний знаходити на це гроші? Вважаємо, що норму необхідно як мінімум переформулювати.

– надання послуг, пов’язаних з підготовкою до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук та його проведенням (крім оплати часу засідання членам спеціалізованої вченої ради та оплати часу участі в таких засіданнях офіційних опонентів), зокрема, прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження авторефератів, дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій (п. 1, п.п. 11);

Коментар: Норма народжує нові корупційні схеми. “Підготовки до захистів” (список яких, згідно з текстом самої ж норми, навіть може не обмежуватись переліченими у нормі випадками) будуть неофіційно носити обов’язковий характер і мати певну високу “таксу”. То щоб бути науковцем, хіба розуму і продуктів розумової праці недостатньо? Норму необхідно як мінімум переформулювати.

– проведення для громадян лекцій та консультацій з питань науки, техніки, юриспруденції, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму, краєзнавства тощо (п. 1, п.п. 13);

Коментар: Знову корупційна схема, яка може використовуватися щодо студентства та учнів. Подібні платні лекції та консультації можуть неофіційно стати необхідною умовою для наявності гарних оцінок у студента та учня. Тому норма може узаконити корупцію. Норма звужує право громадян на освіту та суперечить принципу доступності освіти, тому має бути виключена з постанови. Або ж переформульована таким чином, щоб норма не стосувалась студентства.

– освітня діяльність за науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, що здійснюється понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту (консультації, курси, гуртки, факультативи іноземних мов, комп’ютерної підготовки, гри на музичних інструментах, хореографії, образотворчого мистецтва, стенографії, машинопису, крою та шиття, оздоблення приміщень, агротехніки, зоотехніки, підготовки водіїв тощо) (п. 1, п.п. 14);

Коментар:
Та ж корупційна схема, що може бути використана проти студентства та учнів. Подібна освітня діяльність хоч офіційно і буде здійснюватися “понад обсяги, встановлені навчальними планами”, проте неофіційно буде необхідною умовою для наявності гарних оцінок у студента. Це є узаконенням корупції. Тому норма звужує право громадян на освіту та суперечить принципу доступності освіти. Також норма може використовуватися задля придушення студентських та учнівських культурно-просвітницьких ініціатив. Якщо сама ж молодь для себе у позанавчальний час в аудиторіях ВНЗ, швіл чи ПТУ будуть влаштовувати різноманітні гуртки, будуть грати на музичних інструментах, займатися хореографією, образотворчим мистецтвом, кроєм та шиттям, то чому вони мають комусь за це платити? Норма має бути виключена з постанови. Або ж переформульована таким чином, щоб норма не стосувалась студентства та учнів.

– організація у позанавчальний час (канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, що здійснюється поза діяльністю, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів (п. 1, п.п. 15);

Коментар: Аналогічна корупційна схема, що може бути використана проти студентства та учнів. Викладач зможе брати у молоді гроші за подібні освітні заході, які офіційно будуть вважатися здійснюватися “позанавчальними”, проте неофіційно будуть необхідною умовою для наявності гарних оцінок у студента. Це також є узаконенням корупції. Тому норма звужує право громадян на освіту та суперечить принципу доступності освіти. Норма також може використовуватися задля придушення студентських і учнівських самоосвітніх та самооздоровчих заходів. Якщо сама ж молодь для себе у позанавчальний час в приміщеннях ВНЗ, шкіл чи ПТУ будуть влаштовувати різноманітні освітні, наукові, технічні, художні, туристичні, екологічні, спортивні, оздоровчі та гуманітарні заходи, то чому вони мають комусь за це платити? Норма має бути виключена з постанови. Або ж переформульована таким чином, щоб норма не стосувалась студентства та учнів.

– забезпечення обмундируванням студентів та працівників тих вищих навчальних закладів, статутом яким передбачено носіння форменого одягу (п. 1, п.п. 17);

Коментар: По-перше, норма стимулюватиме появі необхідності обмундирування у все більшій кількості ВНЗ, що призведе до психологічного насильства над індивідуальністю кожного студента (а індивідуальність, як відомо, проявляється, в тому числі, і в одежі). По-друге, норма призведе до узаконення корупційної схеми. Подолання захмарних ціни на обмундирування вже зараз є необхідною умовою для навчання у деяких ВНЗ. А дана постанова ще більше погіршить ситуацію. Норма побічно звужує право громадян на освіту та суперечить принципу доступності освіти. Тому має бути виключена.

– з частовою оплатою відповідно до законодавства: харчування дітей у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах; утримання вихованців у інтернатних навчальних закладах, загальноосвітніх школах та професійно-технічних училищах соціальної реабілітації (п. 1, п.п. 18);

Коментар: Існує ризик, що на місцях подібне формулювання стане виправданням для ігнорування гарантій Закону “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” та інших нормативно-правових актів на цю тему. Норму необхідно доповнити посиланнями на ці нормативно-правові акти. Також незрозуміло, чому вихованці інтернатних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ соціальної реабілітації мають платити за своє там утримання. Норму необхідно переформулювати.

– надання бібліотеками послуг з… виконання складних тематичних, інформаційних та довідкових бібліографічних запитів на замовлення фізичних та юридичних осіб, у тому числі за попереднім замовленням, користування документами з читальних залів та відділів зберігання фондів понад установлені навчальними закладами терміни, у тому числі протягом неробочого часу (вечірні та нічні години, вихідні, святкові, канікулярні дні); вилучення та реалізація частини бібліотечного фонду, що не використовується, дублетних документів; пайової підписки на періодичні видання, а також послуг з користування документами на заставній та компенсаційній основі (у разі… перевищення, встановлених навчальним закладом, термінів користування…) (п. 1, п.п. 19);

Коментар:
Вважаємо, що термін “складні тематичні, інформаційні та довідкові бібліографічні запити” є занадто розпливчатим, щоб вберегти студентів та учнів від грошових стягнень. Терміни користування літературою завдяки цій постанові можуть буди установлені навчальними закладами так, щоб не платити за користування студенту та учню було неможливо. Чому, наприклад, студент чи учень не має користуватися бібліотечною літературою ввечері, вночі, у вихідні, канікулярні, святкові дні? Норму необхідно як мінімум переформулювати. Тому норма побічно звужує право громадян на освіту та суперечить принципу доступності освіти. Також насторожують слова постанови про плату за вилучення та реалізацію частини бібліотечного фонду, що не використовується. Чи не це прямою вказівкою до розбазарення бібліотек? Норма має бути виключена з постанови, або суттєво переформульована.

– …реалізацію та супровід програмного забезпечення з навчальною,.. та науково-дослідницькою метою (п. 2, п.п. 2);

Коментар: Норма може бути використана з корупційною метою. Програмне забезпечення може бути необхідною частиною навчального процесу, а студентів певних спеціальностей можуть змусити платити за користування цим програмним забезпеченням. Таким чином норма побічно звужує право громадян на освіту та суперечить принципу доступності освіти. Тому норма має бути як мінімум переформульована.

– організація спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів з використанням відповідної матеріально-технічної бази у позанавчальний час та поза діяльністю, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів, за винятком заходів, що проводяться з учнями та студентами навчальних закладів спортивного профілю (п. 4, п.п. 3);

Коментар: Тут присутня вже вищезгадана корупційна схема, що може бути використана проти студентства та учнів. У навчальних закладах неспортивного профілю викладач обов’язкового спортивного предмету зможе брати у молоді гроші за подібні заходи, які офіційно будуть вважатися здійснюватися “позанавчальними”, проте неофіційно будуть необхідною умовою для наявності гарних оцінок у студента та учня. Це є узаконенням корупції. Тому норма звужує право громадян на освіту та суперечить принципу доступності освіти. Норма також може використовуватися задля придушення студентських чи учнівських самооздоровчих спортивних ініціатив. Чому студент не може у позанавчальний час безплатно зміцнювати своє здоров’я за допомогою устанкування та у спеціальних приміщеннях, що належать навчальному закладу? Хіба ми не хочемо, щоб молодь була сильна і здорова? Норма має бути виключена з постанови. Або ж переформульована таким чином, щоб норма не стосувалась студентства та учнів.

– послуги закладів фізичної культури та спорту. У тому числі з надання у тимчасове користування спортивного інвентарю, фізкультурно-оздоровчого та спортивного обладнання, за винятком послуг, що надаються учням та студентам навчальних закладів спортивного профілю (п. 4, п.п. 4);

Коментар: Аналогічна корупційна схема, що може бути використана проти студентства та учнів. У навчальних закладах неспортивного профілю викладач обов’язкового спортивного предмету зможе брати зі студентів гроші за певні “послуги закладів фізичної культури та спорту”, які неофіційно будуть необхідною умовою для наявності гарних оцінок у студентів. Це є узаконенням корупції. Тому норма звужує право громадян на освіту та суперечить принципу доступності освіти. Норма також може використовуватися задля придушення студентських та учнівських самооздоровчих спортивних ініціатив. Чому студент чи учень з навчального закладу неспортивного профілю не може у позанавчальний час безплатно зміцнювати своє здоров’я за допомогою спортивного інвентарю, фізкультурно-оздоровчого та спортивного обладнання закладу? Хіба ми не хочемо, щоб молодь була сильна і здорова? Норма має бути виключена з постанови. Або ж переформульована таким чином, щоб норма не стосувалась студентства та учнів.

– надання фахових послуг педагогічними, медичними працівниками, працівниками фізкультури та спорту у разі, якщо це не передбачено навчальним планом та за винятком занять, що проводяться з учнями та студентами навчальних закладів спортивного профілю (п. 4, п.п. 5);

Коментар: Вважаємо, що під “наданням фахових послуг” деякі корумповані викладачі будуть розуміти неофіційні та “позанавчальні”, але обов’язкові платні зайняття зі студентів та учнів навчальних закладів неспортивного профілю. Це є узаконенням корупції. Тому норма звужує право громадян на освіту та суперечить принципу доступності освіти. Норма має бути виключена з постанови. Або ж переформульована таким чином, щоб норма не стосувалась студентства та учнів.

– організація відвідування та екскурсійне обслуговування індивідуальних відвідувачів та організованих груп у структурних підрозділах навчальних закладів (музеях, ботанічних садах, заповідниках тощо) у разі, якщо це не передбачено навчальним планом (п. 4, п.п. 6);

Коментар: Вважаємо, що під “наданням фахових послуг” деякі корумповані викладачі будуть розуміти неофіційні та “позанавчальні”, але обов’язкові платні зайняття зі студентів та учнів навчальних закладів відповідного профілю. Це є узаконенням корупції. Тому норма звужує право громадян на освіту та суперечить принципу доступності освіти. Норма має бути виключена з постанови. Або ж переформульована таким чином, щоб норма не стосувалась студентства та учнів.

– організація та проведення концертно-видовищних заходів, що здійснюється поза діяльністю, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів (ч. 4, п. 7);

Коментар:
Норма може використовуватися задля придушення студентських чи учнівських культурно-просвітницьких ініціатив. Чому студенти та учні не можуть у позанавчальний час проводити самі для себе концернто-видовищні заходи на території, що належить навчальному закладу? До того ж для студентів відповідних спеціальностей норма може бути використана з корупційною метою. У закладах освіти, де концернто-видовищні заходи є необхідною складовою навчального процесу, дана норма може бути використана для впровадження неофіційних, але обов’язкових грошових поборів зі студентів, які хочуть мати гарні оцінки. В подібному випадку це є узаконенням корупції. Тому норма може звузити право громадян на освіту та суперечити принципу доступності освіти. Норма має бути виключена з постанови. Або ж переформульована таким чином, щоб норма не стосувалась студентства та учнів.

– фото-, кіно-, аудіо- і відеопослуги (п. 5, п.п. 4);

Коментар: Зазначені послуги можуть бути необхідною сладовою навчального процесу певних спеціальностей. У таких закладах освіти дана норма може бути використана для впровадження неофіційних, але обов’язкових грошових поборів зі студентів та учнів, які хочуть мати гарні оцінки. В подібному випадку це також є узаконенням корупції. Тому норма може звузити право громадян на освіту та суперечити принципу доступності освіти. Норма має бути виключена з постанови. Або ж переформульована таким чином, щоб норма не стосувалась студентства та учнів.

– надання у тимчасове користування предметів культурно-побутового призначення, садово-городнього інвентарю, звуко- і відеотехніки, театральних і сценічних костюмів, театрального реквізиту, інструментів та обладнання, аудіо- та відеозаписів, експозиційного обладнання, відеокомплексів, відеомонтажних студій, фотопавільйонів, звуколабораторій, відеопереглядових аудиторій та інших площ, інвентарю та обладнання у разі, якщо це не передбачено навчальним планом та поза діяльністю, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів (п. 5, п.п. 7);

Коментар:
Усі, або більшість з перелічених предметів можуть використовуватися у навчальній програмі відпвідних спеціальностей. Тому платний доступ до цих предметів у подібному випадку буде звужувати право громадян на освіту та суперечити принципу доступності освіти. До того ж, норма може використовуватися задля придушення студентських та учнівських культурно-просвітницьких ініціатив. Незрозумілим є те, чому студенти не можуть використовувати у позанавчальний час, зокрема, театральні і сценічні костюми, театральний реквізит, аудіо- та відеозаписи, відеопереглядові аудиторії та інші площі навчального закладу, тощо. Норма має бути як мінімум переформульована таким чином, щоб вона не стосувалась студентства та учнів.

– надання спеціально облаштоваиих будинків і приміщень, що знаходяться на балансі навчальних закладів, для тимчасового проживання (п. 7, п.п. 1);

Коментар: Оренда приміщень навчального закладу людьми, що в ньому не навчаються і не працюють, не має дискримінувати студентів, учнів та абітурієнтів, які мають мешкати у гуртожитках. Норму варто переформулювати у відповідності з цим принципом.

– надання в період канікул вільних спеціально облаштованих приміщень гуртожитків для тимчасового проживання (п. 7, п.п. 2);

Коментар: Оренда приміщень навчального закладу людьми, що в ньому не навчаються і не працюють, не має дискримінувати студентів, учнів та абітурієнтів, які мають мешкати або вже мешкають у гуртожитках. Не мають бути порушені також майнові права та право на рсобисте життя студентів, які тимчасово не мешкають у гуртожитках навчального закладу в період канікул. Норму варто переформулювати у відповідності з цими принципами.

– надання громадянам… комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень (п. 7, п.п. 4);

Коментар: ВНЗ України не мають ліцензій на продаж таких комунальних послуг як, зокрема, газо-, електро- та водопостачання. Тому ВНЗ України не можуть виступати у якості постачальника цих послуг і здійснювати відповідні фінансові операції. Таким норма потребує переформулювання, оскільки у даному вигляді може спричинити незаконні й понадмірні грошові стягнення з мешканців гуртожитків.

– надання на вимогу осіб, які проживають, додаткових послуг… (п. 7, п.п. 7);

Коментар: Вважаємо, що термін “додаткові послуги” є занадто розпливчатим, щоб вберегти  студентів, учнів та абітурієнтів від зайвих грошових стягнень. Норму необхідно як мінімум переформулювати.

– здавання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасового вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого мийна або обладнання, що тимчасово не використовується у навчальио-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності та за умови, що це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються, та працюють у цих навчальних закладах (п. 8, п.п. 2);

Коментар: Дана норма є розширеною версією норм постанов Кабінету Міністрів № 38 від 20.01.1997 року та № 1564 від 17.11.2004. Здавати в оренду тепер можна ще й тимчасово вільні приміщення і площі, які тимчасово не використовуються у навчальио-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльност. Це дає можливість нечистим на руку керівникам ВНЗ, зокрема, навмисно влаштовувати офіційні ремонти в певних приміщеннях навчальних закладів, а неофіційно – здавати їх в оренду. Вважаємо, що подібні дії саме погіршать соціально-побутові умови осіб, які навчаються, та працюють у цих навчальних закладах. тому норму необхідно як мінімум переформулювати.

– поліграфічні послуги,.. реалізація власної друкованої продукції…  (п. 8, п.п. 4);

Коментар: Важаємо, що студентів та учнів необхідно вберегти від понадмірних цін за дані послиги. Тому норму необхідно переформулювати.

– забезпечення доступу до мережі інтернет, локальних і корпоративних комп’ютерних мереж, автоматизованих баз даних та пошукових систем, користування корпоративною електронною поштою у разі, якщо це не передбачено навчальним планом… (п. 8, п.п. 5);

Коментар: Норма може використовуватися у корупційних цілях. Подібний доступ хоч офіційно і буде “не передбачений навчальним планом”, проте неофіційно буде необхідною умовою для наявності гарних оцінок у студента та учня. В подібному випадку це є узаконенням корупції. Тому норма може звузити право громадян на освіту та суперечити принципу доступності освіти. Норма має як мінімум переформульована.

– організація заходів з виготовлення та оформлення атестатів доцента, професора, старшого наукового співробітника, свідоцтва про закінчення аспірантури, докторантури, інших документів про освіту та вчені звання та їх дублікатів крім тих, що виготовляються за рахунок коштів відповідної бюджетної програми (п. 8, п.п. 6);

Коментар: Стосовно аспірантів та докторантів норма суперечить 53 статті Конституції, яка проголошує безкоштовність освіти, та статті 9 Закону “Про вищу освіту”, у якій напряму сказано, що для осіб, які навчалися за кошти державного бюджету, документи про вищу освіту виготовляються та видаються за рахунок коштів Державного бюджету України. А “такса” за подібні освітні послуги для доцентів, професорів та наукових співробітників може бути захмарною. Норму потрібно як мінімум переформулювати.

– організація заходів з виготовлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок, для осіб, які навчаються відповідно до укладених угод з фізичними та юридичним особами; їхніх дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються у цьому навчальному закладів (п. 8, п.п. 7);

Коментар: Норма суперечить 53 статті Конституції, яка проголошує безкоштовність освіти, та статті 9 Закону “Про вищу освіту”, у якій напряму сказано, що для осіб, які навчалися за кошти державного бюджету, документи про вищу освіту виготовляються та видаються за рахунок коштів Державного бюджету України. Норму потрібно виключити.

– організація заходів з виготовлення випускних документів про освіту в установленому законодавством порядку (п. 8, п.п. 8);

Коментар: Норма також суперечить 53 статті Конституції, яка проголошує безкоштовність освіти, та статті 9 Закону “Про вищу освіту”, у якій напряму сказано, що для осіб, які навчалися за кошти державного бюджету, документи про вищу освіту виготовляються та видаються за рахунок коштів Державного бюджету України. Норму потрібно виключити.

– надання послуг у сфері громадського харчування… (п. 8, п.п. 9);

Коментар: Існує ризик, що на місцях подібне формулювання стане виправданням для ігнорування гарантій Закону “Про освіту” про те, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які потребують особливих умов виховання чи перебувають на повному утриманні держави, мають отримувати безкоштовне харчування і стипендії у професійно-технічних навчальних закладах. А також гарантій Закону “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” та інших нормативно-правових актів на цю тему. Норму необхідно доповнити посиланнями на ці нормативно-правові акти.

– здійснення виставково-ярмаркової діяльності згідно з чинним законодавством (п. 8, п.п. 9).

Коментар: Норма може використовуватися задля придушення студентських та учнівських культурно-просвітницьких ініціатив. Незрозумілим є те, чому студенти, які хочуть влаштувати у навчальному закладі у позанавчальний час некомерційну виставку, мають за це платити? Норма має бути переформульована таким чином, щоб вона не стосувалась студентства та учнів.

Варто відмітити, що зазначені пропозиції щодо введення додаткових платних послуг вже мали місце. 14 квітня 2009 року Кабінет Міністрів прийняв постанову №369, якою вищеперераховані платні послуги планувалось запровадити. Але, враховуючи звернення студентських та молодіжних громадських організацій, та неконституційність рішення Уряду – попередній Президент своїм Указом від 30 квітня скасував частину платних послуг. А через акції протесту студентських та молодіжних організацій (серед яких – ФРІ) Кабінет Міністрів 5 червня 2009 року скасував запровадження усі з вищезазначених додаткових платних послуг для студентів. 4 червня у 15 містах молодь влаштувала заходи проти розширення кількості платних послуг у навчальних закладах, та зменшення державного замовлення на бакалаврів, магістрів, спеціалістів та докторантів. Докладніше про здобутки цієї громадської кампанії читайте у статтях “Кабмін повністю скасував постанову №369” та “В Міносвіти засвідчили відміну скорочення держзамовлення на спеціалістів, магістрів та докторантів”.

Варто також відмітити, пояснювальній записці до постанови № 796 сказано, що раніше у форматі круглого столу тричі було проведено обговорення проекту з лідерами молодіжних та студентських організацій, та що з урахуванням висловлених пропозицій проект урядового рішення, мовляв, був доопрацьований. Нажаль, ця інформація не відповідає дійсності. Попередній Міністр освіти та науки дійсно проводив круглі столи з молодіжними лідерами на цю тему. Проте, як бачимо сьогодні, пропозиції молоді враховані не були, оскільки постанова № 796 містить чималу кількість одіозних норм.

“Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ) вже зверталася до Прем’єр-міністра напередодні прийняття даної постанови з проханням не розглядати проект документу на засіданні Уряду без проведення додаткового громадського обговорення за участі, перш за все, студентських та молодіжних організацій України. ФРІ зверталася і до Міністра освіти і науки з проханням не направляти проект у Кабінет Міністрів без проведення справжнього широкого громадського обговорення. Вже після прийняття постанови ФРІ звернулась до Прем’єра з проханням призупинити дію зазначеної постанови до проведення повноформатного громадського обговорення за участі, перш за все, студентських та молодіжних організацій України. Ми звернулися до Президента з проханням влаштувати звернення у Конституційний Суд з поданням про розгляд питання щодо конституційності зазначеної постанови. Звернулися також про допомогу також до заступника Голови Адміністрації Президента. Проте насьогодні лише Голова Верховної Ради, до якого звернувся активіст ФРІ разом зі студентською профспілкою “Пряма Дія”, пообіцяв доручити парламентським комітетам з питань науки і освіти та з питань бюджету перевірити законність постанови.

Очевидно, що для того, щоб справа зрушила з місця, постанова № 796 має стати предметом уваги як інших студентських та молодіжних організацій, так і студентства взагалі.”

Знайти постанову № 796 можна тут – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/newsnpd?npdList_stind=1

Антон Делікатний,
заступник голови Київського осередку ФРІ

Михайло Каменєв,
член Контрольно-ревізійного комітету ФРІ

Михайло Лебедь,
член Ради Старійшин ФРІ

Залишити відповідь